Verlichting van het Koningsplein: een alliantie tussen traditie en vernieuwing

Een ambitieus project staat in de steigers aan het Koningsplein in Brussel. Meer plaats voor de voetgangers en een nieuwe aanlichting van de naburige gebouwen, daar staat de inrichting van het plein voor. Daarbij hoort ook de modernisering van de bestaande openbare verlichting via geconnecteerde leds. Een heuse renaissance voor die emblematische plek.

Het Koningsplein, een legaat uit het verleden, ondergaat een transformatie om beter te beantwoorden aan de behoeften van vandaag. De visie achter die werf? Het plein zo inrichten dat er meer ruimte is voor voetgangers waardoor de overheersende rol van voertuigen wordt ingeperkt. Het is in die context van vernieuwing dat de toekomst van die emblematische plek wordt uitgetekend.

Slimme verlichting

De verlichtingstoestellen aan het Koningsplein in Brussel zijn veel meer dan gewone verlichtingsbronnen. Het zijn symbolen van het stadspatrimonium. Om dit historisch erfgoed te beschermen, zal Sibelga een grootschalige werf opzetten Doel is de modernisering van het bestaande park van verlichtingstoestellen door ze geleidelijk uit te rusten met slimme leds.

Op weg naar een duurzamere stad

Door ledlampen te gebruiken laat Sibelga het Koningsplein schitteren op een energiebesparende en duurzamere manier.

Dat initiatief past volledig binnen de strategie van Sibelga die ernaar streeft om tegen 2030 de volledige openbare verlichting in Brussel te moderniseren. Het doel is duidelijk: alle lampen in Brussel vervangen door geconnecteerde leds.

Historisch erfgoed

Brussel telt meer dan 3000 stijlvolle verlichtingstoestellen aan het Koningsplein, de Grote Markt en in tal van naburige straten in het centrum van Brussel.

Al die verlichtingstoestellen samen dragen bij aan het behoud van een visuele harmonie en historische sfeer die deze unieke plaatsen typeren. Het is dus essentieel om de authenticiteit van die verlichting te bewaren.

Wanneer oud en nieuw elkaar ontmoeten

Retrofitting van de verlichtingstoestellen is het hoofddoel van die werken. Concreet: de buitenkant blijft en de binnenkant wordt vervangen. 

De sokkels in arduinsteen en de armaturen gaan we behouden, en de oude lampen gaan we vervangen door geconnecteerde leds. Die zijn energiezuiniger.

Retrofitting geniet onze voorkeur als oplossing. Die oude verlichtingstoestellen hebben namelijk een historische waarde en nieuwe armaturen zijn ook veel duurder.

Frédéric Langers, projectmanager Openbare verlichting.

Een huzarenstukje

Met deze werf staan we voor talrijke beperkingen en uitdagingen. Het Coudenbergpaleis situeert zich juist onder het Koningsplein: de teams beschikken over amper 80 cm diepte om de werken uit te voeren. Zij moeten dus uiterst waakzaam te werk gaan om rekening te houden met de kabels en leidingen ter plaatse.

Met oude en fragiele verlichtingstoestellen ga je ook delicaat om. Elk teamlid werkt dus zorgvuldig met een bijzondere aandacht voor elk detail.

Een globale samenwerking

De werf van het Koningsplein behelst veel meer dan de verlichting. Ook de openbare weg, de rioleringen, de tramsporen en de telecomnetten worden aangepakt.

Dankzij het gewestelijk platform Osiris zijn onze werven en die van andere belangrijke interveniënten zoals Beliris, Vivaqua, Proximus en de MIVB op elkaar afgestemd. Het bewijs van het engagement en de gemeenschappelijke visie van alle betrokken spelers.

Een patrimonium in de schijnwerpers

Nieuw is ook de aanlichting van het Koningsplein en de omliggende gebouwen zoals het Instrumentenmuseum en de Koninklijke musea voor Schone Kunsten. Dat initiatief gaat uit van Beliris en zal tot stand komen met de expertise van Sibelga.

Nog een manier om de geschiedenis en de schoonheid van die historische plekken in de spotlights te plaatsen en de stadsruimte homogener te verlichten.

Een niet te missen kans

Sibelga maakt ook van deze grootscheepse werf gebruik om het bestaande elektriciteitsnet te renoveren en verbeteren. Dat project betekent ook het vernieuwen van de laag- en hoogspanningskabels om ervoor te zorgen dat het elektriciteitsnet bedrijfszeker is en om het voor te bereiden op de komende stappen van de energietransitie.

Bijdragen tot een sfeer in de stad

Frédéric Langers, Project Manager Openbare verlichting bij Sibelga is laaiend enthousiast als hij het heeft over zijn werk in Brussel: “Al 15 jaar lang zet ik mijn energie en passie in om de stad Brussel te verlichten. Voor de aanlichting van het De Brouckereplein en meerdere voetgangerszones kon ik een persoonlijke toets aanbrengen. Een grote eer! Mijn steentje kunnen bijdragen aan de sfeer van onze stad, dat maakt mij zeer trots.“

Elke familiewandeling langs de verlichte straten in Brussel is een geprivilegieerd moment, als het ware een bekroning van het werk waaraan ik heb meegeholpen.

Frédéric Langers, projectmanager Openbare verlichting.

De verlichtingstoestellen zijn er weer in de zomer

De werf voor de renovatie van het Koningsplein zal 4 maanden duren. Tijdens die periode zullen wij de verlichtingstoestellen stapsgewijs verwijderen om ze op te slaan en te moderniseren.

Zij worden opnieuw uitgerold tegen de zomer en zullen op die manier een sfeer creëren met nieuwe lichteffecten aan het Koningsplein.