Het bestuurscomité is één van de bestuursorganen van Sibelga. Het bestaat hoofdzakelijk uit bestuurders die de gemeenten vertegenwoordigen en heeft een strategische beslissingsbevoegdheid voor de onderneming.

Raad van bestuur van Interfin

Bevoegdheden

De Raad van bestuur beschikt over de ruimste bevoegdheden om alle daden van bestuur en beschikking te stellen die de intercommunale aanbelangen, naast die welke hem door de wet en de statuten zijn voorbehouden. Hij organiseert het dagelijkse bestuur en benoemt de Algemeen directeur. 

Samenstelling

lke geassocieerde gemeente heeft minstens één vertegenwoordiger. Gemeenten met meer dan 70.000 en 100.000 inwoners hebben recht op respectievelijk één en twee bijkomende bestuurders. Enkel personen die simultaan gepresenteerd worden door hun gemeente, kunnen als bestuurder voor de intercommunale SIBELGA worden voorgesteld.

Voorzitter
Abdellah ACHAOUI (Sint-Jans-Molenbeek)

Vice-Voorzitter
Cathy CLERBAUX (Watermaal-Bosvoorde)

BestuurdersOrhan AYDIN (Jette)
Anas BEN ABDELMOUMEN (Brussel)
M’Hamed BENALLAL (Anderlecht)
Christian BEOZIERE (Evere)
Adelheid BYTTEBIER (Schaarbeek)
Hassan CHEGDANI (Elsene)
Michel COHEN (Ukkel)
Bart DHONDT (Brussel)
Emel DOGANCAN (Schaarbeek)
Caroline DUPONT (Vorst)
Moulay Brahim EL KAF (Koekelberg)
Bernard GUILLAUME (Schaarbeek)
Faouzia HARICHE (Brussel)
Nadia KAMMACHI (Anderlecht)
Adburrahman KAYA (Anderlecht)
Christophe KURT (Jette)
Audrey LHOEST (Elsene)
Michaël LORIAUX (Sint-Lambrechts-Woluwe)
Ahmed MEDHOUNE (Sint-Joost-ten-Node)
Leonidas PAPADIZ (Sint-Jans-Molenbeek)
Audrey PETIT (Etterbeek)
Alexandre PIRSON (Sint-Pieters-Woluwe)
Jos RAYMENANTS (Sint-Gillis)
Youssra SELLASSI (Ganshoren)
Thibault WAUTHIER (Sint-Agatha-Berchem)
Thibaud WYNGAARD (Ukkel)

Secretaris
Raphaël LEFERE

Bureau Interfin

Bevoegdheden

Onder voorbehoud van de bevoegdheden die bij wet of krachtens de statuten aan de algemene vergadering en de Raad van bestuur voorbehouden zijn, heeft het Bureau de meest uitgebreide bevoegdheden tot het stellen van alle daden van bestuur of van beschikking die de Intercommunale aanbelangen.

Het Bureau neemt met name besluiten:

 • inzake overheidsopdrachten;
 • bij noodgevallen. In dat geval moeten de besluiten die door het Bureau zijn genomen, worden bevestigd door de Raad van bestuur tijdens de eerstvolgende vergadering ervan, als de effecten die zo'n besluit teweegbrengt, nog moeten ontstaan vanaf die datum;
 • betreffende de aanduiding van kandidaten voor mandaten in de maatschappijen waarin een participatie wordt aangehouden en de gemeenschappelijke dochterondernemingen;
 • betreffende de vaststelling van de stemvolmachten van de vertegenwoordigers van de intercommunale op de algemene vergaderingen van de maatschappijen waarin een participatie wordt aangehouden;
 • bij de verkoop van participaties;
 • over de benoeming van leden van een eventueel dagelijks bestuur, maar niet de Algemeen directeur;
 • over de vaststelling van de doelstellingen van de Algemeen directeur. Daarmee wordt ook het verslag van de opdracht van de Algemeen directeur bedoeld. 

Het Bureau bereidt de punten voor die op de agenda van de Raad van bestuur ingeschreven worden. Het Bureau kan tevens alle specifieke beheermandaten uitoefenen die door de Algemene vergadering of de Raad van bestuur worden verleend.

Het Bureau oefent in elk geval de bevoegdheden uit die de ordonnantie van 5 juli 2018 voorbehoudt aan het audit- en bezoldigingscomité. Het doet dan ook aanbevelingen aan de Raad van bestuur over de bezoldigingen en vergoedingen die binnen de intercommunale worden toegepast.

Het helpt de Raad van bestuur bij de beoordeling van financiële informatie.

Samenstelling

Het Bureau bestaat uit de zeven bestuurders die verkozen werden om te zetelen in het Bestuurscomité van de intercommunale Sibelga.

Voorzitter
Abdellah ACHAOUI

Vice-Voorzitter
Cathy CLERBAUX

Membres
Christian BEOZIERE
Michel COHEN
Faouzia HARICHE
Michaël LORIAUX
Thibaud WYNGAARD

Secretaris 
Raphaël LEFERE

Raad van bestuur Sibelga

Bevoegdheden

De Raad van bestuur heeft de bevoegdheden die hem zijn toegewezen door de wet en de statuten. Hij kan alle daden van bestuur en van beschikking stellen die de Intercommunale aanbelangen. Hij neemt met name besluiten betreffende:

 • tarieven
 • reglementen
 • investeringsplannen
 • uitvoeringsprogramma's van de openbaredienstverplichtingen die moeten worden toegepast in uitvoering van de wetten en ordonnanties die de gas- en elektriciteitsmarkt organiseren.

De Raad van bestuur beslist over de toetreding van nieuwe aandeelhouders. In zijn midden en onder de leden van het Bestuurscomité, stelt de Raad van bestuur een auditcomité samen, waarvan hij de bevoegdheden vastlegt en het huishoudelijk reglement en de werkingsmodaliteiten goedkeurt.

Samenstelling

Elke geassocieerde gemeente , heeft minstens één vertegenwoordiger. Gemeenten met meer dan 70 000 en 100 000 inwoners hebben recht op respectievelijk één en twee bijkomende bestuurders.

Als de onderneming nog andere vennoten had dan de gemeenten en de financieringsintercommunale Interfin, zouden die vennoten beschikken over een aantal bestuurders dat gelijk is aan maximum een derde van het aantal bestuurders van de gemeenten en lager ligt dan een vijfde van het totale aantal bestuursmandaten.

Voorzitter
Faouzia HARICHE (Brussel)

Vice-Voorzitter
Thibaud WYNGAARD (Ukkel)

Bestuurders
Abdellah ACHAOUI (Sint-Jans-Molenbeek)
Anas BEN ABDELMOUMEN (Brussel)
M’Hamed BENALLAL (Anderlecht)
Christian BEOZIERE (Evere)
Adelheid BYTTEBIER (Schaarbeek)
Cathy CLERBAUX (Watermaal-Bosvoorde)
Hassan CHEDGANI (Elsene)
Michel COHEN (Ukkel)
Bart DHONDT (Brussel)
Boris DILLIES (Ukkel)
Emel DOGANCAN (Schaarbeek)
Caroline DUPONT (Vorst)
Moulay Brahim EL KAF (Koekelberg)
Bernard GUILLAUME (Schaarbeek)
Nadia KAMMACHI (Anderlecht)
Adburrahman KAYA (Anderlecht)
Christophe KURT (Jette)
Audrey LHOEST (Elsene)
Michaël LORIAUX (Sint-Lambrechts-Woluwe)
Ahmed MEDHOUNE (Sint-Joost-ten-Node)
Leonidas PAPADIZ (Sint-Jans-Molenbeek)
Audrey PETIT (Etterbeek)
Alexandre PIRSON (Sint-Pieters-Woluwe)
Jos RAYMENANTS (Sint-Gillis)
Youssra SELLASSI (Ganshoren)
Thibault WAUTHIER (Sint-Agatha-Berchem)
 

Secretaris 
Raphaël LEFERE

Bestuurscomité

Bevoegdheden

Het Bestuurscomité bereidt de punten voor die zijn opgenomen in de agenda van de Raad van bestuur. Daarnaast neemt het Bestuurscomité, conform de statuten, besluiten over zaken die niet bij wet zijn voorbehouden voor de Raad van bestuur of de Algemene vergadering.

Zo neemt het Bestuurscomité met name besluiten inzake:

 • marktwerking en reguleringsbeleid, met uitzondering van de tarief- en reglementgerelateerde materies;
 • beheer en controle van de dochterondernemingen en de vennootschappen waarin geparticipeerd wordt;
 • benoeming van de leden van het Directiecomité,
 • overheidsopdrachten. 

Samenstelling

Het Bestuurscomité bestaat uit 7 bestuurders ter vertegenwoordiging van de gemeenten en hoogstens 3 bestuurders ter vertegenwoordiging van de eventuele andere vennoten.

Voorzitter
Faouzia HARICHE

Vice-Voorzitter
Thibaud WYNGAARD

Leden
Abdellah ACHAOUI
Christian BEOZIERE
Cathy CLERBAUX
Michel COHEN
Michaël LORIAUX
 

Secretaris
Raphaël LEFERE

Auditcomité

Bevoegdheden

Het Auditcomité is een raadgevend orgaan van het Bestuurscomité. Het Auditcomité staat het Bestuurscomité bij inzake financiële reporting, opvolging van de efficiëntie van de interne controlesystemen en het risicobeheer van Sibelga, opvolging van de controle van de rekeningen, opvolging van de onafhankelijkheid van de Commissaris-revisor.

Samenstelling

Het Auditcomité bestaat uit een voorzitter en twee leden die binnen het Bestuurscomité worden aangeduid.

Voorzitter
Thibaud WYNGAARD

Leden
Abdellah ACHAOUI
Michaël LORIAUX

Secretaris
Raphaël LEFERE

Raad van bestuur van BNO

Bevoegdheden

De Raad van bestuur heeft de ruimste bevoegdheden voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel en voor het bestuur van de onderneming, zonder afbreuk te doen aan wat hierna wordt gezegd over het dagelijkse beheer. Alles wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan de Algemene vergadering is voorbehouden, valt onder de bevoegdheid van de Raad van bestuur

Samenstelling

De onderneming wordt bestuurd door een Raad van bestuur die is samengesteld uit zeven, al dan niet geassocieerde, leden die door de Algemene vergadering benoemd zijn.

Voorzitter
Faouzia HARICHE

Vice-Voorzitter
Thibaud WYNGAARD

Leden
Abdellah ACHAOUI 
Christian BEOZIERE
Cathy CLERBAUX
Michel COHEN
Michaël LORIAUX

Secrétaire
Raphaël LEFERE