Sibelga is een Brusselse onderneming waar de medewerkers zich samen inzetten ten dienste van de gemeenschap. Sibelga moedigt hen daartoe aan en zorgt voor een omgeving waarin ze zich kunnen ontplooien.

Een aantrekkelijke werkgever in Brussel 

Sibelga stelt alles in het werk om voor haar medewerkers een engagerende en stimulerende werkomgeving te creëren. Die inspanningen worden beloond: sinds 2010 sleept onze onderneming elk jaar het ‘Top Employer’-label  in de wacht!  

Onze acties 

Werk voor iedereen 

Sibelga werkt samen met Actiris voor de rekrutering van administratieve profielen. Onze onderneming leidt ook laag- tot matig gekwalificeerde jongeren op en biedt hen zo een eerste beroepservaring. Dat initiatief past binnen het programma Stage First.  

Een uitstekende ‘candidate experience’ 

Als werkgever hebben wij aandacht voor het welzijn van onze medewerkers én dat van de kandidaten. Wij streven naar continue verbetering. Daarom vragen wij aan onze nieuwe medewerkers om onze processen via enquêtes te beoordelen.  

Zin om bij ons aan de slag te gaan of wilt u meer weten over het leven bij Sibelga? Surf naar onze jobsite

De toekomst voorbereiden 

Les étudiants d’aujourd’hui sont les acteurs de la société de demain ! C’est pourquoi Sibelga ouvre grand ses portes au monde de l’enseignement sous toutes ses formes. 

Onze acties 

Een boeiende stage 

Tijdens hun stage bij Sibelga zetten masterstudenten burgerlijk ingenieur onderzoeksprojecten op onder begeleiding van onze teams. Zij spitsen zich voornamelijk toe op vernieuwingen die verband houden met de energietransitie: smart charging, elektrische voertuigen …  

Bezoeken voor scholen 

Sibelga opent haar deuren voor studenten van het algemeen en technisch secundair onderwijs, en hogescholen. Zo ontdekken zij op het terrein hoe wij de distributienetten gas en elektriciteit beheren. Een uitgelezen kans om meer te weten te komen over de energiemarkt en onze technici te ontmoeten.  

Een partnership voor opleidingen 

Sinds kort geven technici van Sibelga opleidingen aan leerlingen van technische scholen.  

Ontplooiing en welzijn van de medewerkers 

Welzijn op het werk ligt Sibelga na aan het hart! We bieden een aantrekkelijk loonpakket en voordelen. We zien er ook op toe dat iedereen zich kan ontplooien in zijn werk.   

Onze acties 

Opleidingen 

Een uitgebreide opleidingscatalogus, een uiterst goed uitgerust technisch opleidingscentrum en een digitaal leerplatform: mogelijkheden te over voor onze medewerkers om te groeien! 

In 2020 heeft elke medewerker gemiddeld 10 uur opleiding gevolgd in alle domeinen: leadership, projectmanagement, taalcursussen … en natuurlijk ook technische opleidingen! 

Ethiek en professionele integriteit 

Sibelga heeft een ethisch charter uitgewerkt: een ‘kompas’ dat haar medewerkers elke dag op de werkvloer kunnen gebruiken. In dat charter staat in detail beschreven welk gedrag Sibelga verwacht om een werkkader te creëren waarbinnen vriendelijkheid en respect centraal staan. Zonder discriminatie. Sibelga heeft ook een praktische gids en een specifieke procedure opgezet om problematische situaties makkelijker te kunnen melden, ongeacht het hiërarchische niveau van de betrokken medewerkers. 

FIER om bij Sibelga te werken 

Fiabiliteit, Innovatie, Eenheid en eRkenning, dat zijn de waarden die de Sibelga-medewerkers uitdragen. Die waarden werden gezamenlijk gedefinieerd en steunen op wat er leeft op het terrein en bij de Sibelga-medewerkers ongeacht hun profiel. 

Healthy workplace 

Om de drie jaar organiseert Sibelga een grootschalige welzijnsenquête bij haar medewerkers. De laatste draaide rond het thema ‘Safety First’. Die enquête ging niet alleen over veiligheid in de brede zin van het woord (risicobeheer, procedures, materiaal ...), maar ook over (geestelijke, lichamelijke...) gezondheid en de werkomgeving (mobiliteit, ergonomie, koolstofvoetafdruk …).        

78 % van de technici bij Sibelga zeggen steeds genoeg tijd te hebben om hun werk te doen in alle veiligheid.