Het residu vertegenwoordigt de energie die per kwartier niet in rekening gebracht wordt via de bottom-up berekening van de synthetische lastprofielen, noch geregistreerd wordt via de toegangspunten met reëel lastprofiel, noch via de verliezen op een distributienet.  

Residufactor elektriciteit

Residufactor elektriciteit

Sibelga SE

Sibelga IE

Residufactor gas