Heb je een klacht of een vraag over de verwerking van je persoonsgegevens door Sibelga?  Dan kan je altijd contact opnemen met onze Data Protection Officer (DPO)

De gegevensbeschermingsverordening kent rechten toe aan de betrokkenen. De uitoefening van die rechten is gratis en wordt zo snel mogelijk en met de grootste zorg behandeld.

Iedere persoon kan de in bovenstaande punten beschreven rechten uitoefenen door een schriftelijk en ondertekend verzoek te richten aan:

 • Sibelga CV
  Functionaris voor gegevensbescherming
  Werkhuizenkaai 16
  1000 Brussel
  dpo@sibelga.be

Een bewijs van de identiteit van de persoon die zijn rechten uitoefent, zal worden gevraagd (kopie van de identiteitskaart van de betrokkene en, desgevallend, zijn mandaat).

Sibelga tracht zo snel mogelijk te antwoorden en in elk geval met inachtneming van haar wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Dit zijn de rechten die je als betrokkene kan uitoefenen:

 1. Recht op informatie en op inzage in de gegevens
 2. Recht op rectificatie
 3. Recht op gegevenswissing ('recht op vergetelheid')
 4. Recht op beperking van de verwerking
 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
 6. Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming
 7. Recht om zich te wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit

Ontevreden over ons antwoord?

Blijf je ontevreden over ons antwoord, dan staat het je vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel). Je kan hen telefonisch bereiken via +32 (0)2 274 48 00.

Meer informatie op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.