Transfertprotocol voor de kadastergegevens

Dit transfertprotocol werd opgesteld tussen de FOD Financiën en Sibelga, om Sibelga onder bepaald voorwaarden toegang te geven tot de kadastergegevens.

Download het protocol