Algemeen

Deze aanvraag betreft technische handelingen uitgevoerd door Sibelga op initiatief van de klant. Typische gevallen zijn: 

  • het buiten spanning en opnieuw onder spanning zetten (gedeeltelijke of volledige stroomonderbreking) van de klantcabines met het oog op herstellings- of onderhoudswerken);
  • het openen van een cel van de uitrusting van de klantcabine of onderhoudswerken;

Om die aanvraag te kunnen behandelen, dringen wij erop aan dat de cabine - waar de stroomonderbreking is gevraagd - duidelijk geïdentificeerd wordt door middel van:

  • haar nummer (vermeld op de deur van de cabine). Als dit nummer niet is aangegeven op de deur, vermeld dan de nummers van de naburige cabines die vermeld zijn op de cellen in-uit.
  • haar precieze adres (niet noodzakelijk hetzelfde als dat van de klant);

De aanvragen tot stroomonderbreking moeten ten minste 3 werkdagen vóór de gewenste datum worden ingediend. De aanvrager krijgt in elk geval binnen 2 dagen na zijn aanvraag een fax of een mail ter bevestiging toegestuurd.

Indien er hoogspanningsmaterieel werd aangepast/ vervangen zonder dat Sibelga hiervan op de hoogte werd gebracht en haar toestemming heeft gegeven, zal de onderbreking niet plaatsvinden en zullen mogelijke onnodige verplaatsingskosten gefactureerd worden aan de aanvrager.

Tarief

Deze interventies moeten worden betaald volgens het tarief dat is goedgekeurd door Brugel.

Details over de aard van de onderbreking

Volgens de aard van het uit te voeren werk, kunnen er 3 types onderbreking worden aangevraagd:

  • volledige onderbreking: de cabine wordt volledig buiten spanning gezet, de netwerkkabels inbegrepen. Deze worden buiten spanning gezet vanuit de aangrenzende cabines. De volledige onderbreking is absoluut noodzakelijk als er een onderhoud of een vervanging is gepland op de luscellen. De interventie van Sibelga gaat niet verder dan het schakelen op de schakelapparaten van inen uitgang cellen. Het schakelen op de algemene beveiliging valt onder de verantwoordelijkheid van de aanvrager van de interventie (tenzij de toegang tot deze beveiliging is afgesloten door hangsloten of het een ander systeem van Sibelga betreft). De aanvrager is zelf aangesteld om personeel ter plaatse te voorzien om de schakeling op de beveiliging uit te voeren. 
  • gedeeltelijke onderbreking: de algemene beveiliging en het stroomopwaartse scheidingsorgaan worden geopend om de transformator(s) buiten spanning te zetten. De luscellen blijven onder spanning. Dit soort onderbreking kan worden uitgevoerd door de beheerder van de installatie, voor zover hij over daartoe bevoegd personeel beschikt. Een onderbreking van dat type is aangewezen voor een interventie op het niveau van de transformator of op de algemene beveiliging.
  • openen van de cel: het personeel van Sibelga komt één of meerdere met een hangslot afgesloten cel(len) openen. De beheerder van de installatie kan zo, in aanwezigheid van dat personeel, een kort visueel onderzoek doen (30 minuten maximum met 1 enkele verplaatsing van de technicus). Er wordt geen enkele handeling uitgevoerd. Een dergelijke interventie is niet aangewezen om werken uit te voeren.

Facturering

De kosten van onze interventies zullen steeds worden gefactureerd aan de maatschappij die de aanvraag tot de stroomonderbreking indient. Deze moet dan dat bedrag recupereren in de factuur aan haar klant.

Annulering

Een stroomonderbreking vereist voorafgaande handelingen zoals het nakijken van de toegangen naar de naburige cabines, het nemen van de parallel tussen posten, etc…

Daarom zal de stroomonderbreking voor 50 % worden gefactureerd als zij minder dan 1 werkdag vóór de afspraak wordt geannuleerd. Wordt zij niet geannuleerd, maar is er geen enkele vertegenwoordiger van de vragende partij op de afspraak, dan wordt zij integraal gefactureerd.