Het statuut 'beschermde klant' is door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingesteld om de meest kwetsbare klanten te ondersteunen. Het betreft huishoudelijke klanten met betalingsmoeilijkheden die een ingebrekestelling hebben ontvangen van hun energieleverancier.

Deze klanten kunnen het statuut bekomen als ze een specifieke procedure volgen en aan verschillende voorwaarden voldoen. Zijn al deze voorwaarden vervuld, dan neemt Sibelga de rol op van sociale energieleverancier.

Wie levert je energie als beschermde klant?

Sibelga wordt jouw sociale energieleverancier, van zodra je erkend bent als beschermde klant.
Het leveringscontract met jouw commerciële energieleverancier wordt bijgevolg opgeschort.

Op hoeveel energie heb je recht?

Als sociaal leverancier levert Sibelga je elektriciteit aan het volle vermogen

Je moet dan wel een betalingsplan overeenkomen met jouw commerciële energielevancier en je houden aan het opgestelde betalingsplan. 

Zolang je beschermd bent, mag jouw commerciële energieleverancier geen verzoek tot onderbreking van energietoevoer indienen bij de Vrederechter.

De energie wordt u gefactureerd tegen het sociaal tarief zoals bepaald door de federale overheid. Daartoe respecteer je de algemene leveringsvoorwaarden van Sibelga. 
Meer info over het sociaal tarief is terug te vinen op de website van FOD Economie.

Voor elke herinnering en/of ingebrekestelling die verstuurd moet worden, wordt een administratieve kost aangerekend van 5,00 €. Deze is niet onderworpen aan BTW.

Hoe lang kan je van deze bescherming genieten?

Het statuut van beschermde klant duurt niet eeuwig. Het gaat hier om een overgangsperiode om mensen met betalingsproblemen in staat te stellen oplossingen te vinden, met de bedoeling zo snel mogelijk naar een commerciële leverancier terug te keren.