Een centrale plaats voor Sibelga in de denkoefeningen rond schone waterstof in Europa
  • Artikel

Een centrale plaats voor Sibelga in de denkoefeningen rond schone waterstof in Europa

Met de oprichting van de European Clean Hydrogen Alliance schakelt Europa een versnelling hoger in het kader van de energietransitie. 

Als we over energietransitie spreken, dan denken we spontaan aan hernieuwbare energie. Maar, de laatste jaren komt ook de groene waterstof steeds meer aan bod in de discussies.

En dat is niet zonder reden! De groene waterstof opent nieuwe perspectieven om de extra geproduceerde  hernieuwbare elektriciteit te valoriseren. In die mate dat Europa meent dat groene waterstof een sleutelrol zal spelen in de transitie naar een koolstofneutrale economie tegen 2050.

European Clean Hydrogen Alliance

Om de ontwikkeling van schone waterstof  een duwtje in de rug te geven, heeft Europa in 2020 de European Clean Hydrogen Alliance (Europese Alliantie voor Schone Waterstof) opgericht.

Die alliantie  bestaat uit honderden vertegenwoordigers van overheidsinstanties, de industriesector, verenigingen en financiële instellingen. Dit initiatief heeft tot doel van de sector van de waterstof een schone, sterke, innoverende en competitieve sector te maken die volledig in staat is de energietransitie in Europa mogelijk te maken en te ondersteunen.

Sibelga staat centraal in de uitwisselingen

Concreet: die alliantie zal onder meer werken via rondetafelgesprekken. Het gaat om werkgroepen die zich buigen over specifieke thema’s en die veelbelovende projecten rond waterstof identificeren. Op basis hiervan wordt aan de Europese Commissie  een voorstel voorgelegd over de te realiseren investeringen.

Marie-Pierre Fauconnier, CEO van Sibelga, is  medevoorzitter van de rondetafel waaraan een dertigtal CEO’s deelnemen.  Zij zullen het hebben over de residentiële toepassingen   van groene waterstof (batterijen enz.) ,  namelijk: 

  • de bevoorrading van stedelijke warmtenetwerken om wijken van verwarming te voorzien op basis van koolstofneutrale energie.
  • warmte-krachtkoppelingssystemen die simultaan warmte en elektriciteit produceren en die met een brandstofbatterij worden gevoed.
  • de studie over het mengsel waterstof/aardgas in de distributienetten.

Die uitwisselingen zullen leiden tot de selectie van veelbelovende, concrete en innoverende projecten die de energietransitie zullen versnellen.

Groene waterstof, wat is dat precies?

Nieuwe technieken zorgen er vandaag voor dat we elektriciteit in waterstof kunnen omzetten. Dat opent nieuwe perspectieven om de extra geproduceerde groene stroom te valoriseren wanneer de fotovoltaïsche panelen of windmolens op volle kracht draaien.

Dat gas biedt meerdere voordelen:

  • het is koolstofneutraal en bij het verbranden ervan komt er enkel waterdamp vrij.
  • het wordt makkelijk opgeslagen (in tegenstelling tot elektriciteit).
  • het kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt: voor residentiële of industriële toepassingen of nog voor mobiliteitstoepassingen. In die zin is hernieuwbare waterstof een natuurlijke aanvulling op de intermitterende hernieuwbare stroom.

Kortom: het is een échte brug tussen de energievormen! Sibelga werkt trouwens al mee aan het onderzoek rond het gebruik van groene waterstof als alternatief voor aardgas in het kader van het project H2GridLab