Sibelga Mobility Day: van net naar laadpaal

De toekomst van de elektrische mobiliteit in Brussel in het kader van de energietransitie. Dat was het centrale thema waar professionals met uiteenlopende profielen maandag rond samenkwamen.