Maatregelen Coronavirus
 • Nieuws

Maatregelen Coronavirus

Naar aanleiding van de maatregelen die de regering heeft getroffen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, verdubbelt Sibelga de voorzorgen! Zo voerden we nieuwe bepalingen in, die van kracht gaan vanaf dinsdag 17 maart.

Dringende interventies blijven gewaarborgd

Bij een incident op het net of bij klanten staan onze teams uiteraard 24/7 ter beschikking..

Tijdens het bezoek van onze technicus worden alle maatregelen genomen om alle door de overheid opgelegde gezondheidsaanbevelingen in acht te nemen (afstand 1 meter, handdruk verboden, enz.).

Intervention Corona

Wat is een dringende interventie?

Dringende interventies in verband met :

 • elektriciteitsstoringen en gasreuk
 • netwerkincidenten
 • werkzaamheden om de toegang tot energie te garanderen zoals het openen van meters

[Update] Heropstart bepaalde "niet-dringende" werkzaamheden

Om de betrouwbaarheid en de toekomstbestendigheid van ons net te waarborgen worden enkele werkzaamheden heropgestart. Enkel werkzaamheden die kunnen voldoen aan zeer stricte regels en aanbevelingen op vlak van hygiëne, veiligheid en social distancing komen in aanmerking.

Sinds 7 april worden kleinere werkzaamheden heropgestart:

 • als ze door één technicus uitgevoerd kunnen worden
 • als er geen andere personen aanwezig moeten zijn
 • zolang de aanbevelingen op het vlak van hygiëne en veiligheid gegarandeerd kunnen worden

Sinds 15 april worden grotere werkzaamheden heropgestart:

 • waarbij de aanwezigheid van meerdere personen vereist is (meer dan 2)
 • het gaat vooral om aansluitingswerken, investerings- of onderhoudswerken aan het elektriciteits- en gasnetwerk en de openbare verlichting
 • voor iedere werf van start kan gaan wordt er een risicoanalyse opgemaakt
 • zolang de aanbevelingen op het vlak van hygiëne, veiligheid en social distancing gegarandeerd kunnen worden

Vanaf 11 mei zullen werkzaamheden bij klanten binnenshuis (aansluitingswerken, meterwijzigingen, plaatsen van slimme meters, enz.) geleidelijk uitgerold worden.

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden die we sinds het begin van de gezondheidscrisis doormaken zal Sibelga de door de Nationale Veiligheidsraad goedgekeurde exitstrategie voor de lockdown blijven volgen en haar herstelplan zo nodig herzien indien de Raad nieuwe richtlijnen bekendmaakt.

Heropening van het klantenkantoor in de Émile Jacqmainlaan

Het klantenkantoor zal vanaf woensdag 20/05/2020 opnieuw zijn deuren openen en enkel op afspraak.

Alle veiligheids- en gezondheidsmaatregelen zullen worden geïmplementeerd om de basisregels inzake hygiëne en social distancing na te leven.

Verbod op gas- en elektriciteitsafsluitingen tot en met 30 juni

Tijdens de winterperiode zijn afsluitingen van de gas- en elektriciteitstoevoer verboden. Normaal gezien geldt dat verbod van 1 oktober tot 31 maart.  De Brusselse regering heeft die periode nu met een maand verlengd om de sociale gevolgen van de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus op te vangen.

Als sociaal leverancier blijft Sibelga tot en met 30 juni de energielevering voor haar rekening nemen voor de klanten die betrokken zijn bij deze maatregel. (meer info over het winterklantenstatuut)