Schadevergoedingen

Sibelga streeft naar een performant elektriciteits -en gasnet, en tracht u als klant steeds te voorzien van een continue energietoevoer. Als wij in onze opdracht zouden mislukken kan u voor bepaalde gevallen een schadevergoeding vragen:

  • bij een langdurige, ongeplande stroompanne van méér dan 6 uur
  • u geen elektriciteit of gas meer heeft omwille van een administratieve fout van Sibelga
  • wij uw aansluiting op ons netwerk niet tijdig zoals gepland hebben uitgevoerd
  • voor rechtstreekse (lichamelijke of materiële) schade veroorzaakt door een onderbreking, niet conforme of onregelmatige energielevering

Schadevergoedingsformulier

Over het algemeen hebt u 60 kalenderdagen de tijd om uw verzoek tot schadevergoeding in te dienen. Er zijn evenwel uitzonderingen. Neem dus aandachtig het schadevergoedingsformulier door.

Vraag online uw schadevergoeding aan

Of download een pdf-versie van het schadevergoedingsformulier

De documenten mogen verstuurd worden naar:

Sibelga, dienst Klachten
PB 1340 - 1000 Brussel Brouckère
email: klachten@sibelga.be
Fax: 02 549 43 34

Geeft Sibelga geen gunstig gevolg aan een verzoek tot schadevergoeding ?

Dan hebt u de mogelijkheid om die beslissing te betwisten door een klacht in te dienen bij de Geschillendienst van Brugel, op het volgende adres:

Klachten

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dat spijt ons ten zeerste... Samen met u, zullen onze medewerkers van de klachtendienst naar een oplossing trachten te zoeken.

Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend:

Bent u van mening dat onze klachtendienst u nog steeds niet heeft kunnen verderhelpen? Dan kan u nog steeds aankloppen bij de Brusselse energieregulator Brugel of bij de federale ombudsdienst voor energie.