In een eengezinswoning

Load balancing is niet verplicht wanneer je laadpalen wil installeren in een woning of een gebouw met tot 3 woningen, 3 parkeerplaatsen of 3 vrijstaande garages. Het systeem blijft wel aanbevolen.

In een appartementsgebouw

Wil je laadpalen installeren in een gebouw met meer dan 3 woningen, 3 parkeerplaatsen of 3 vrijstaande garages?

Is het totale vermogen van de verschillende laadpunten lager dan het contractuele vermogen dat door Sibelga wordt geleverd, dan is een load balancing-systeem aanbevolen.

Is het totale vermogen van de verschillende laadpunten hoger dan of gelijk aan het contractuele vermogen dat door Sibelga wordt geleverd, dan heb je twee mogelijkheden:

  • Mogelijkheid 1: een load balancing-systeem installeren om een overschrijding van het contractuele vermogen te vermijden.
  • Mogelijkheid 2: elk laadpunt afregelen om een overschrijding van het contractuele vermogen te vermijden.

Een voorbeeld: Mijn contractuele vermogen bedraagt 100 kVA. Ik wil 10 laadpunten van 11 kW installeren, dus 110 kW in het totaal. Mijn contractuele vermogen ligt dus 10 kW lager dan het vermogen dat ik wil installeren.

Ofwel regel ik elk laadpunt af om ervoor te zorgen dat het vermogen voor elk punt onder 10 kW ligt. Ofwel installeer ik een load balancing-systeem om het vermogen te verdelen als de 10 laadpunten tegelijk worden gebruikt.