Binnenkort laadpalen op de Brusselse verlichtingspalen?

Dat kan! Op onze site loopt momenteel een test om de innovatieve manieren te verkennen om het opladen van elektrische voertuigen in Brussel te beheren.

Wist u dat ... er achter de muren van de Sibelga-gebouwen een energietransitie-laboratorium op volle toeren draait? Jazeker. Sibelga beheert niet alleen de distributienetten voor gas en elektriciteit, maar bereidt ook actief haar infrastructuur voor om in te spelen op de evoluerende energiebehoeftes en de klimaatuitdagingen.

Eén van de zaken waar het onderzoek momenteel op focust, is een test van de integratie van laadpalen voor elektrische voertuigen op palen voor de openbare verlichting. Een woordje uitleg ...

Verlichtingspaal wordt laadpunt

Laadpalen voor elektrische voertuigen installeren op palen voor de openbare verlichting. Een goed idee, om meer dan één reden.

Het eerste voordeel:

Door voor de plaatsing van laadpalen gebruik te maken van de palen voor de openbare verlichting, kunnen we de kosten drukken. Zo is het bijvoorbeeld niet meer nodig om bijkomende supports op de openbare weg te plaatsen. De paal die op de infrastructuur van het verlichtingstoestel zal steunen, zal bovendien beter beschermd zijn tegen schade door externe factoren. Dat kan de structuur ervan verlichten ... en  de kostprijs verlagen.

Het tweede voordeel?

Dankzij die oplossing kunnen we de aanwezigheid van stadsmeubilair in de openbare ruimte beperken. De infrastructuur die al op de openbare weg aanwezig is, wordt namelijk voor meerdere doeleinden gebruikt. Dat is een verbetering op verkeersvlak, en dat komt de Brusselaars ten goede.

Een oplossing voor alle gebruiksdoeleinden 

Het aantal elektrische voertuigen en herlaadbare hybride voertuigen bij Sibelga neemt toe. Daardoor kunnen we al representatieve testen uitvoeren en inzicht krijgen in de laadgewoonten van de gebruikers.

Daartoe zullen er 3 merken van elektrische laadpalen worden getest op de site van Sibelga. De performantie van die laadpalen wordt getest, maar ook hun weerstand. Vandalisme vormt immers het grootste risico voor de laadpalen op de openbare weg. 

38 laadpalen tegen eind 2020

Tegen het einde van het jaar zullen er in het totaal 38 laadpalen op de Sibelga-site geïnstalleerd zijn. Alle bestaande en toekomstige laadpalen zullen ter beschikking zijn van het Sibelga-personeel en van bezoekers die hun elektrisch of oplaadbaar hybride voertuig willen opladen.

Het beheer van al die laadpalen zal via een gecentraliseerd platform gebeuren. Zo kunnen onder meer de identificatie van de voertuigen en de facturering beheerd worden. Wordt vervolgd!

Is de test overtuigend, dan zou het dus kunnen dat een aantal palen voor de openbare verlichting in Brussel in de toekomst meer zullen doen dan enkel voor verlichting zorgen.

Sibelga, motor van de alternatieve mobiliteit in Brussel

Begin juli kende de Brusselse regering Sibelga een actieve rol toe in de implementatie van een laadpalennetwerk in Brussel.

Zo is Sibelga belast met de organisatie van de concessie van de laadpalen, via de uitwerking van bestekken en offerteaanvragen Daarna wordt het de verantwoordelijkheid van Sibelga om ervoor te zorgen dat de implementatie in overeenstemming met de gewestelijke doelstellingen verloopt. Dat zal ze onder meer doen door de coördinatie tussen de verschillende betrokken partijen op het terrein te faciliteren.

Vandaar het belang van dit proefproject, dat Sibelga in staat stelt een maximum aan ervaring op te doen om deze ten dienste te stellen van alle Brusselaars.