Omschakeling op rijk gas van de 500 000 Brusselse gezinnen: start!

Dinsdag geeft een persconferentie het startschot van de omschakeling van arm gas naar rijk gas in de gemeenten Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem en Sint-Jans-Molenbeek.

EERSTE SUCCESVOLLE OMSCHAKELINGSGOLF

Vandaag dinsdag 1 september schakelden bijna 51 000 klanten uit de gemeenten Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem en Sint-Jans-Molenbeek succesvol over op rijk gas. Het gaat om een overgang naar een nieuw type aardgas waardoor de energiebevoorrading van alle gebruikers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gewaarborgd blijft.

Welke gemeenten komen daarna aan de beurt? 
Op basis van een tijdschema dat werd bepaald op federaal niveau, werd het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderverdeeld in drie zones die achtereenvolgens omgeschakeld zullen worden naar rijk gas tot in 2022: 

  • 2020: Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem en Sint-Jans-Molenbeek;
  • 2021: Jette, Ganshoren, Laken, Neder-over-Heembeek, Haren, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node, Evere, Anderlecht, Sint-Gillis en Brussel;
  • 2022: Vorst, Ukkel, Elsene, Etterbeek, Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe.

Elk jaar zal op 1 juni een nieuwe zone overstappen op rijk gas. Vanwege de coronacrisis werd de eerste golf uitzonderlijk verzet naar 1 september 2020.

SIBELGA BEGELEIDT DE BRUSSELAARS OP HUN OMSCHAKELINGSPAD

Elke Brusselaar krijgt ten laatste 24 maanden vóór de omschakelingsdatum van zijn gemeente een bericht van Sibelga met de vraag om te laten controleren of hun toestellen compatibel zijn met rijk gas. Vervolgens krijgt elke burger drie tot vier maanden voor de deadline een herinnering. Op die manier kunnen de gebruikers zich voorbereiden en er zeker van zijn dat alle nodige stappen werden ondernomen.

Deze eerste omschakelingsgolf is een belangrijke stap. Hij komt er na het consequente werk van de gewestelijke overheden om de overstap naar rijk gas mogelijk te maken zonder meerkost voor de Brusselaars. Deze omschakeling stelt de continuïteit van de bevoorrading van het Gewest veilig na de beslissing van Nederland om de uitvoer van gas geleidelijk te beperken. Deze overschakeling is bovendien een gelegenheid om de Brusselaars gevoelig te maken voor het onderhouden en vernieuwen van hun verwarmingstoestellen. Hoewel die vernieuwing leidt naar een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het Gewest en we zo onze klimaatdoelstellingen kunnen bereiken, is de beste energie nog altijd de energie die we niet verbruiken. Daarom stellen wij alles in het werk om een grootscheeps programma op te zetten voor de energetische verbetering van de gebouwen. We doen dat via de gewestelijke strategie voor renovatie door de steun en de nodige begeleiding te verhogen.

Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie

Deze overgang naar een nieuwe energiebron is essentieel, want hij zorgt ervoor dat voor meer dan 500 000 Brusselaars de bevoorradingszekerheid en de levering van energie gewaarborgd worden.  Sinds de eerste schop in de grond in 2015 waren de Sibelga-teams druk in de weer om het distributienetwerk voor te bereiden, de vastgelegde deadlines na te leven en de hinder voor de omwonenden en de weggebruikers tot een minimum te beperken. Bovendien heeft Sibelga in samenwerking met Leefmilieu Brussel talrijke informatiecampagnes opgezet om burgers, spelers uit de openbare en sociale sector van a tot z te ondersteunen wanneer zij stappen ondernamen.

Marie-Pierre Fauconnier, Algemeen directeur van Sibelga

WAAROM DEZE VERANDERING?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt momenteel bevoorraad met ‘arm’ gas afkomstig uit het noorden van Nederland. De Nederlandse gasreserves zijn gedaald waardoor de Nederlandse regering heeft besloten om vanaf 2024 de uitvoer van arm gas geleidelijk te beperken en die helemaal stop te zetten tegen 2030. 

Zijn alle toestellen compatibel met rijk gas?

98% van de toestellen zijn klaar voor de omschakeling op rijk gas eventueel met een aanpassing vóór en/of na de omschakeling. De toestellen die sinds 1978 in België worden verkocht, zijn immers aangepast aan de twee types van gas (arm en rijk). Het verschil tussen beide gastypes schuilt in het calorisch vermogen ervan: voor eenzelfde hoeveelheid verbrand gas, genereert arm gas minder warmte dan rijk gas.
De toestellen die vóór 1978 zijn geïnstalleerd of die in het buitenland werden aangekocht, zijn niet compatibel met rijk gas en zullen dus vervangen moeten worden.

Meer info over de premies voor het vervangen van een verwarmingsketel aangekocht vóór 2000 vindt u op de website premie.gas.be.

HOEVEEL ZAL DIT DE CONSUMENT KOSTEN EN WELKE STAPPEN MOET HIJ ZETTEN?

Goed nieuws: de omschakeling van het distributienet door Sibelga zal niet resulteren in toeslagen of specifieke heffingen op de gastarieven.

Welke stappen moet u als consument ondernemen? Laat de compatibiliteit van de toestellen controleren in het kader van de verplichte periodieke controle van de verwarmingsketel en boiler. In combinatie met de periodieke controle zou deze controle door een bevoegd technicus tot geen extra kosten voor de gebruiker mogen leiden.

Er is een gewestelijke premie om de kwetsbare gezinnen te helpen de periodieke controle uit te voeren. Deze premie komt bovenop de andere ‘energiepremies’ die Leefmilieu Brussel aanbiedt.

Waarom is deze controle noodzakelijk?

Een toestel dat niet compatibel is met rijk gas of slecht afgesteld is, zal niet optimaal werken. Het zou dan ook meer gas kunnen verbruiken, sneller verslijten of veiligheidsproblemen veroorzaken (bv. meer koolstofmonoxide produceren).

Meer informatie: www.gasverandert.brussels