RenoClick: streven naar koolstofneutraliteit voor openbare gebouwen

Wist u dat de gebouwen verantwoordelijk zijn voor maar liefst 60% van de uitstoot van broeikasgassen en 70% van het energieverbruik in Brussel? Een strategisch punt dus om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van het Gewest te bereiken: koolstofneutraliteit benaderen tegen 2050.

Op grond van die vaststelling heeft de Brusselse regering besloten om meer dan 350 miljoen euro te investeren in een renovatiestrategie. Die draagt de naam RENOLUTION. RenoClick is één van de luiken van dat grootscheeps programma dat het gemiddelde verbruik in Brussel met een derde of een vierde wil verminderen, alleen door de gebouwen aan te pakken. 

ibelga vervult al een aantal jaren de rol van facilitator. Ze begeleidt de gemeentelijke en gewestelijke openbare besturen bij projecten rond energie-efficiëntie in nauwe samenwerking met het Gewest en Leefmilieu Brussel. Installatie van fotovoltaïsche panelen, renovatie en onderhoud van stookplaatsen, tool voor energieboekhouding, aankoopcentrale ... 

RenoClick bundelt al die diensten, maar maakt ook voorafgaandelijke interventies mogelijk in het kader van grondige renovatiewerken  aan gebouwen. We denken daarbij bijvoorbeeld aan isolatiewerken. Zonder die werken heeft het niet veel zin in een nieuwe stookplaats of in de installatie van fotovoltaïsche panelen te investeren. RenoClick zorgt ervoor dat begunstigden kunnen rekenen op de ondersteuning en het advies van Sibelga voor de voorbereiding en de uitvoering van de werken én eventueel op een financiering via Europese en gewestelijke subsidies.

Kortom: RenoClick zal een uniek loket zijn voor de gewestelijke en gemeentelijke openbare besturen dat hen gaat helpen bij het verwezenlijken van de energietransitie in Brussel en het bereiken van de vastgelegde doeltellingen.

NOTEER ALVAST UW PROJECTEN!

VWerkt u bij een gewestelijk of gemeentelijk openbaar bestuur? Een van uw gebouwen is aan een grondige renovatiebeurt toe? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar renoclick@sibelga.be  

De eerste opdrachten zullen in 2022 opgestart worden en de eerste werken tegen 2023.

Alles over Renoclick
Download de brochure
Download document