AECO stopt met de energielevering aan zijn Brusselse klanten

Als gevolg van de stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen kan AECO (Energie 2030) zijn klanten niet meer met gas en elektriciteit bevoorraden. Engie neemt de getroffen klanten over.

Vanaf 1 maart 2022 is het toegangscontract van AECO opgezegd.  AECO, ook gekend onder de naam Energie 2030, zal dus geen elektriciteit en gas meer leveren aan zijn respectievelijk 2.206 en 831 klanten.

Meer informatie

AECO schrijft al zijn klanten aan om hen op de hoogte te stellen van de modaliteiten.  Op de website van de Brusselse regulator Brugel staat ook een bericht daaromtrent.

Veelgestelde vragen

1. Waarom mag ik niet bij mijn huidige leverancier AECO blijven ?
De leverancier AECO heeft ons ingelicht in de onmogelijkheid te zijn om zijn verplichtingen na te komen voor de leveringen gas en elektriciteit vanaf 01.03.2022.
AECO zal dus geen leverancier meer zijn in Brussel vanaf 01.03.2022

2. Ik ben geen nieuw contract aangegaan bij een andere leverancier. Wij belevert mij vanaf 01.03.2022 ?
Contacteer zo snel mogelijk een andere energieleverancier van uw keuze om een nieuwe energieleveringscontract aan te gaan voor gas en elektriciteit. Om u te helpen  bij die keuze, kan u de lijst met energieleveranciers, actief in het Brussels Gewest, terugvinden op de website van de Brusselse Regulator BRUGEL : www.brugel.brussels.

Aarzel niet om uw meterstanden op te nemen (neem een foto bvb) en deze te communiceren aan uw nieuwe energieleverancier, bij het aangaan van een nieuwe energieleveringscontract.

U beschikt over een maximumtermijn van 25 kalenderdagen, vanaf 01/03/2022 voor het aangaan van nieuwe energiecontracten. Deze contracten moeten verplicht starten vanaf 01/03/2022.  In het tegenovergestelde geval, indien geen enkele energieleverancier ons van een nieuw contract heeft geïnformeerd ten laatste op 25/03/2022, zal uw huidige energieleverancier AECO automatisch vervangen worden door Engie [1], uitzonderingsleverancier in Brussel in overeenstemming met de wettelijke regels hieromtrent. Een nieuw contract wordt dan opgelegd met een datum in het verleden vanaf 01/03/2022.
Denk aan het vergelijken van de verschillende offertes op de officiële vergelijker op de website van de regulator: www.brusim.be 
U vindt er de offerte die het best is aangepast aan uw behoeften.

3. Kan ik weigeren ?
Neen. AECO kan de leveringen van gas en elektriciteit niet meer garanderen vanaf 01.03.2022. U dient daarom een nieuw energieleveringscontract  aan te gaan met de commerciële leverancier van uw keuze. Indien geen contract aangegaan op 25.03.2022, zal Engie uw leverancier worden, in zijn rol van uitzonderingsleverancier, met terugwerkende kracht op 01.03.2022.
De uitzonderingsleverancier in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is Engie Electrabel, op grond van wettelijke bepalingen daaromtrent.
Aarzel dus niet om de verschillende offertes te vergelijken en te kiezen voor de leverancier(s) , die het beste overeenstemt met uw behoeften in energie. 

4. Wat omtrent de gestorte voorschotten ?
Een afrekening wordt door AECO gemaakt op 28.02.2022, op basis van de door Sibelga geschatte meterstanden op  01.03.2022 (de opgenomen meterstanden worden gebruikt voor de schattingsberekening). Indien de meteropnemer geen toegang had of indien er door de klant geen meterstand werd gecommuniceerd aan de commerciële energieleverancier, worden de meterstanden geschat volgens de geldende schattingsprocedure. Deze meterstanden dienen als startindex voor uw nieuw contract.
AECO zal u dan een factuur of een creditnota sturen, op basis van 1) het reële of geschatte verbruik sinds de laatste jaarlijkse meteropname en 01.03.2022 en 2) de gestorte voorschotten.

5. Gaat Sibelga mijn tellers sluiten ?
Neen, de continuïteit van de leveringen is verzekerd.

6. Welk is het tarief, aangerekend door Engie ?
Voor de jaarlijks gelezen leveringspunten (YMR) : Engie past het tarief Easy Index toe (tarifaire fiche beschikbaar op hun website).
Voor de maandelijks gelezen of telegelezen leveringspunten (MMR ou AMR) : Engie past het variabel geïndexeerd tarief toe, zoals goedgekeurd door Brugel.
Voor de klanten die het sociaal tarief genieten, zie vraag 10 hierna.

7. Welke zijn momenteel de actieve energieleveranciers in Brussel ?
De lijst van actieve leveranciers in Brussel is gepubliceerd op de website van de regulator, Brugel. 
Aarzel niet om de offertes te simuleren op de website van de simulator www.brusim.be

8. Ik heb een contract getekend met een andere leverancier of met Engie en dat contract start op 01.03.2022 of eerder
In dat geval wordt dit nieuwe contract niet geannuleerd en wordt effectief op 01.03.2022 of eerder. 

9. Ik heb een contract getekend met een andere leverancier of met Engie en dat contract start na 01.03.2022
Sibelga zal contact nemen met deze leverancier met de vraag om het contract op een andere datum, namelijk 01.03.2002, over te nemen. Indien hij akkoord is, wordt uw dossier geregulariseerd en dient u niets meer te ondernemen.
Indien hij niet akkoord is, zal Engie het leveringspunt overnemen op datum van 01.03.2022 in zijn rol als uitzonderingsleverancier. 
De leverancier, met wie u een contract bent aangegaan, kan achteraf het leveringspunt opnieuw overnemen. Om die situatie te regulariseren, neem je best contact met hem op, na 01.03.2022.

10. Ik geniet momenteel van het sociaal tarief bij AECO. Behoud ik dit sociaal tarief wanneer ik overstap naar Engie ?
Ja (op voorwaarde dat u nog geniet van het sociaal tarief in 2022), maar de toepassing van het sociaal tarief zal niet onmiddellijk gebeuren (een termijn is nodig om gegevens uit te wisselen tussen Energie 2030, de overheid en Engie). De toepassing van het sociaal tarief zal dan retroactief worden toegepast vanaf 01.03.2022. 

11. Ik ben een contract aangegaan met AECO en dat contract start op 01.03.2022 of na 01.03.2022
Dit contract wordt geannuleerd en u blijft verbonden met uw oude leverancier, tenzij u ervoor kiest om over te stappen naar een andere energieleverancier (verschillend van AECO). 

12. AECO heeft mij geïnformeerd dat de vermogensbegrenzer kon worden verwijderd en dat de aanvraag werd ingediend bij Sibelga
Deze aanvraag tot verwijdering wordt geannuleerd door de overname van uw leveringspunt door de leverancier van uw keuze of door Engie.
U dient contact te nemen met Engie of met de leverancier met wie u een nieuw contract bent aangegaan, om een nieuwe aanvraag in te dienen tot verwijdering van de vermogensbegrenzer.

13. Ik kreeg een bericht van sluiting die doorgaat op een effective datum > of = au 01.03.2022. Wat zal er gebeuren  ?
De overname van het leveringspunt door een andere commerciële leverancier of door Engie op 01.03.2022 zal de aanvraag tot sluiting annuleren. Sibelga zal uw teller dus niet komen sluiten.
Deze annulatie van sluiting annuleert in ieder geval niet de schulden, die u tegenover AECO zou hebben.

14. Bij de ontvangst van de slotfactuur van AECO merk ik dat de meterstanden op 01.03.2022 werden geschat. Waarom?
De opname van de meterstanden door onze meteropnemers werd niet noodzakelijk op 01.03.2022 gedaan. De opgenomen meterstanden worden gebruikt om in aanmerking te komen voor schatting van de meterstanden van 01.03.2022.

Overigens, indien onze meteropnemer geen toegang had of indien er door de klant geen meterstanden werden gecommuniceerd aan de commerciële leverancier, worden de meterstanden volgens de huidige geldende regels geschat. .

Ter herinnering, het schattingsprincipe (ook van toepassing wanneer de klant afwezig is bij de opname van de jaarlijkse meterstand en wanneer hij geen gevolg geeft aan de vraag van Sibelga om de meterstanden te communiceren) is gebaseerd op, enerzijds het jaarlijks verbruik en anderzijds, op een theoretische curve van verbruiken in de tijd.

Indien u beschikt over de meterstanden van in de dagen rond 01.03.2022 (gedateerde foto van de teller bijvoorbeeld) en wanneer deze sterk verschillen van de geschatte meterstanden, moet u niet aarzelen deze te communiceren aan AECO, die aan Sibelga zal vragen een rectificatie van het aangerekende verbruik tot 28.02.2022 uit te voeren. Na validatie van deze nieuwe waarden door Sibelga, zal AECO overgaan tot een herberekening van de slotfactuur.