Openbare raadpleging - Ontwerp van SMARTGRID-roadmap

Sibelga heeft een ontwerproadmap opgesteld om de visie en de ondernomen en te ondernemen acties met betrekking tot het SMARTGRID te presenteren.

Meer in detail:

  1. Presentatie van de doelen en functies van een smartgrid zoals die gezamenlijk zijn vastgelegd door de netbeheerders;
  2. Stand van zaken van de voortgang van het huidige smartgrid van Sibelga; 
  3. Een lijst van de te ondernemen acties om de uitrol van het smartgrid voort te zetten, met de bijbehorende tijdlijn;
Download onze SMARTGRID-ontwerproadmap
Download document

Deel uw opmerkingen met ons

Iedereen die geïnteresseerd is, kan deelnemen door zijn of haar opmerkingen te versturen. Dit kan tot 11 juni 2024. 

Gebruik het antwoordformulier (zie hieronder) om uw opmerkingen in te voeren. Alleen opmerkingen die via dit formulier worden ingediend, worden in aanmerking genomen. 

Deze openbare raadpleging is afgesloten.

Modaliteiten

Deze raadpleging loopt van 21 mei tot 11 juni 2024. Sibelga verbindt zich ertoe alle ontvangen opmerkingen over te maken aan de regulator Brugel wanneer de definitieve versie ter goedkeuring wordt voorgelegd.

De ontvangen opmerkingen worden anoniem gepubliceerd op de website van Sibelga, tenzij u vraagt om dit niet te doen. Alleen de regulator wordt op de hoogte gesteld van de identiteit van de auteurs van de opmerkingen.

Sibelga verbindt zich ertoe alle opmerkingen te behandelen.

Goedkeuring door de regulator

Na deze openbare raadpleging en de verwerking van de ontvangen opmerkingen zal Sibelga de definitieve ontwerptekst ter goedkeuring voorleggen aan de Brusselse regulator (Brugel).  

Daarna zal Sibelga de eventuele opmerkingen van Brugel behandelen en zal de definitieve tekst worden gepubliceerd op de website van Sibelga.  

Officiële publicatie

Het officiële voorschrift wordt in twee talen (Frans en Nederlands) gepubliceerd op onze website in de rubriek documenten > technische documenten.

Deze openbare raadpleging is afgesloten.