Sibelga draagt actief bij tot de energietransitie. Dat doet ze door haar kennis te delen, mee te werken aan proefprojecten en door andere spelers met elkaar in contact te brengen en hen te mobiliseren.

Met de Brusselse openbare besturen

Zij aan zij met de openbare besturen zet Sibelga zich in om de energietransitie in Brussel te faciliteren.

Onze acties

Bijdragen aan de klimaatdoelstellingen in Brussel

Als neutrale speler op de energiemarkt, kreeg Sibelga van de Brusselse regering een mandaat om opdrachten uit te voeren die essentieel zijn om de klimaatdoelstellingen van het Gewest te verwezenlijken.

Onder de supervisie van Sibelga komt er tegen 2035 een netwerk van 11 000 laadpalen voor elektrische voertuigen in Brussel.

Partner en facilitator

Sibelga zorgt ervoor dat de openbare diensten makkelijker toegang krijgen tot groene voertuigen, energiewerken, energiecontracten of diensten voor het onderhoud van verwarmings- en ventilatie-uitrusting. Dat doet ze aan de hand van verschillende programma’s en haar opdrachtencentrale.

Met de netbeheerders

Sibelga, Fluvius, Ores, Resa en Elia slaan de handen in elkaar om vernieuwende systemen uit te werken waar alle verbruikers wel bij varen.

Onze acties

Evolutie van de marktmechanismen

Hernieuwbare energie zit in de lift. Dat maakt dat er nieuwe mechanismes ontwikkeld moeten worden om het constante evenwicht tussen productie en verbruik op het elektriciteitsnet te bewaren. Sibelga en de andere netbeheerders ontwikkelen daarom samen nieuwe marktmechanismes en voeren die in.  

Dankzij de flexibiliteitsmarkt kunnen ondernemingen het net mee in evenwicht houden, in ruil voor een financiële compensatie.

Beslissingen nemen in overleg

Voor crisisbeheer (zoals COVID-19) of de invoering van nieuwe technologieën als slimme meters, gaan de netwerkbeheerders met elkaar in overleg. Dat moet meer duidelijkheid scheppen voor de verbruiker, en leiden tot voordeligere prijzen voor de aankoop van nieuwe uitrusting.

Samen innoveren 

In het kader van het project IO.Energy (Internet of Energy) werkten Sibelga, Fluvius, Ores, Resa en Elia een echt innovatienetwerk uit tussen de energiemarktspelers om vernieuwende oplossingen te ontwikkelen ten dienste van de verbruikers. 

Met andere actoren

Sibelga innoveert samen met andere ondernemingen, bouwt banden op met de academische wereld en werkt mee aan projecten die door verenigingen opgezet worden …

Onze acties

Synergieën ten dienste van nieuwe oplossingen

Regelmatig zet Sibelga mee haar schouders onder innoverende projecten, in partnership met andere ondernemingen. Watts on Wheels is daar een goed voorbeeld van. Het gaat om een project dat we samen met Helexia, Total, Luminus en Delifuel opgezet hebben om . een mobiele oplaadoplossing ‘op verzoek’ te ontwikkelen. Wat is het principe? Nood- of tijdelijke oplaadoplossingen voorstellen in het geval van onvoorziene gebeurtenissen of storingen.

Energie voor iedereen

Sibelga en de OCMW’s zetten samen hun expertise in om oplossingen uit te werken die mensen in een kwetsbare situatie helpen om hun energieverbruik beter te begrijpen en te beheren. Sibelga werkt bovendien ook samen met sociale immobiliënkantoren en ze biedt ondersteuning aan verenigingen.

Behoud van de biodiversiteit

Op het dak van Sibelga staan 3 bijenkorven die door BeeOdiversity worden beheerd. De bijen dragen bij aan de bestuiving rond de Sibelga-site en de regeneratie van de bijenpopulaties in Brussel. Samen met Natagora denkt Sibelga bovendien ook na over oplossingen om de impact van de openbare verlichting op de nachtdieren te verminderen.

Om de vleermuizen beter te beschermen, werden in Jette oranjekleurige verlichtingstoestellen geplaatst.

Samenwerkingen met de academische wereld

In 2021 lanceerde de ULB een nieuwe opleiding ‘certificat d'Executive Master en Génie Lumière’. En daarbij kan ze rekenen op de steun van Sibelga. Doel? Innoverende professionele profielen met geavanceerde competenties opleiden op het vlak van de voornaamste activiteiten inzake lichtontwerp, zowel binnen als buiten.