SDG Voices - Samen geconnecteerd voor een duurzame energietoekomst!
  • Nieuws

SDG Voices - Samen geconnecteerd voor een duurzame energietoekomst!

De elektriciteits- en gasnetbeheerders zijn zeer verheugd om de titel van SDG Voice 2021 te ontvangen van de federale minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, en haar administratie, het FIDO (Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling). Deze nominatie is een unieke kans om de dialoog met hun stakeholders verder te verdiepen en de talrijke mogelijkheden van de energietransitie in de  verf te zetten.

De missie van SDG Voices is om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen* (DOD's)  onder de aandacht te brengen, en ze toegankelijker te maken voor onze burgers en bedrijven, zodat iedereen kan bijdragen aan de verwezenlijking ervan. Synergrid en haar leden zullen deze missie van Ambassadeur SDG 2021 delen met de volgende organisaties: Open Collective Brussels, Act4change, Louvrange Broadcast, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Wonderfol, Technopolis, en Play4Peace.  

De negen elektriciteits- en gasnetbeheerders (DNB's en TNB's) in België, en hun federatie Synergrid, zijn overtuigd van de noodzaak om op een inclusieve en positieve manier te evolueren naar groenere en betaalbare energie die ook een bron van werkgelegenheid en welvaart zal zijn.

Elke dag vervoeren zij de elektriciteit en het gas die zo essentieel zijn voor de levenskwaliteit van de burgers en bedrijven. Zij zijn dan ook de logische en legitieme ambassadeurs voor een duurzame ontwikkeling en kennen de maatschappelijke, ecologische en economische uitdagingen van deze overgang als de beste.

De DNB's en de TNB's die in 2021 "SDG Voice" zullen vertegenwoordigen, willen daarom via diverse acties jongeren, huishoudens, bedrijven en lokale overheden bewust maken van de urgentie, het belang van rationeel energiegebruik benadrukken en een duurzame ontwikkeling promoten. De opzet bestaat erin om een ruime blik te hebben voor de talrijke mogelijkheden die de energietransitie biedt, zodat iedereen een deelnemer wordt in deze transitie.

Zorgen voor toegankelijke duurzame energie is de bestaansreden van de transport- en distributienetbeheerders van elektriciteit en gas. Samen werken we elke dag aan de transitie naar duurzame energie. We staan klaar om samen de energiewereld van morgen te vormen. Een wereld waarin iedereen op zijn manier de energietransitie kan ondersteunen. Door hun missie van openbare dienstverlening bereiken de DNB's en TNB’s niet alleen de huishoudens, zelfstandigen, KMO's en grote bedrijven maar ook lokale overheden en de talrijke onderaannemers", verklaart Pascal De Buck, voorzitter van Synergrid. 

 ▶ Lees het persbericht 

#GRID4SDG

 

*De SDG's (Sustainable Development Goals) of de DOD's (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) maken deel uit van de Agenda 2030 die door de Verenigde Naties is opgesteld en door 193 landen is ondertekend. Dit programma definieert 17 doelstellingen die gericht zijn op het creëren van een duurzame wereld die “sociaal rechtvaardig, milieuvriendelijk en economisch welvarend" is.

SDG - picto