Werken aan en interventies voor jouw hoogspanningscabine aanvragen? Lees hier hoe het in zijn werk gaat.

Met al je vragen kunt je terecht bij jouw Key Account Manager (KAM).

Gedeeltelijke of volledige onderbreking van je klantencabine

Op verzoek kan Sibelga je cabine gedeeltelijk of volledig buiten spanning brengen. Zo kan je jouw cabine laten onderhouden of herstellen.
Zodra de werken achter de rug zijn, brengen wij je cabine opnieuw onder spanning.

Opgelet: je moet jouw aanvraag minstens 3 werkdagen vóór de gewenste datum indienen.

Meer weten over de voorwaarden

Aanvraagformulier

Vervanging cilindersloten en sleutel

Ook die interventie voert een Sibelga-technicus op jouw verzoek uit.

Aanvraagformulier

Een afstandsbediening plaatsen

Let op: Om snel te kunnen ingrijpen wanneer dat nodig is, moeten de Sibelga-technici op elk moment vrije toegang hebben tot jouw hoogspanningscabine en de meetinstallatie die ermee verbonden is. 

Op verzoek kan Sibelga in het lokaal van jouw transformatiecabine een controlekast installeren. Die kast bestaat uit uitrustingen waarmee de aankomstcellen op afstand kunnen worden bestuurd. Zo kan de Dispatching van Sibelga bij een onderbreking en na analyse van een incident jouw cabine op afstand opnieuw van stroom voorzien.

Interesse? Vul dan volgend formulier in

Opgelet: om de afstandsbediening te kunnen installeren, moeten de twee cellen van jouw cabine uitgerust zijn met motoren. 

Werken om de cabine conform te maken

We stellen vast dat veel hoogspanningscabines van klanten die op het elektriciteitsnet van Sibelga zijn aangesloten, verouderd zijn. Die cabines beantwoorden niet meer aan de huidige veiligheidsnormen ondanks de verplichte controlebezoeken van erkende instellingen.

Bij incidenten of ongevallen kan je als eigenaar van de cabine rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld. Controleer met je installateur of jouw cabine conform is en of het ‘C2-112’-voorschrift wordt nageleefd. 

Wens je je cabine te renoveren? Neem dan eerst contact op met je accountmanager(via B2B@sibelga.be). Hij legt je de te volgen stappen uit. Hij staat ook voor je klaar om samen met je na te gaan of een laagspanningsaansluiting niet beter inspeelt op je behoeften.

Andere werkzaamheden

Op onze website in de rubriek ‘Werken en aansluitingen’ lees je welke interventies Sibelga kan uitvoeren: verhoging van het vermogen, afschaffing van een aftakking ... Dien uw aanvraag voor werken in.

Volmachtformulier

Ben je geen eigenaar van de hoogspanningscabine van jouw site en wens je werken aan te vragen? Vul dan het volmachtformulier in en stuur het ons op.