Plannen wij werken in jouw straat, dan brengen wij jou daarvan op de hoogte maximum 2 weken vóór de start van de werf. Wij bieden je ook een luisterend oor tijdens en na de werf: bij ons kan je terecht met al je vragen!

Wij stellen alles in het werk om de hinder in geval van werken in de straten van Brussel te beperken.  

Toch is bij sommige werven hinder onvermijdelijk, zoals bijvoorbeeld trottoirs openbreken, verkeersomleidingen of nog een tijdelijke onderbreking van de gas- of elektriciteitstoevoer. 

Sibelga informeert je in alle gevallen. Wij luisteren naar jou vóór, tijdens en na de werf.  

Vóór de werf: wij verwittigen jou  

Is er een werf ingepland, dan brengen we daarvan alle omwonenden op de hoogte 2 weken vooraf. Heeft een werf voor jou gevolgen? Dan krijg je met name een gedetailleerde fiche met inlichtingen alsook een brochure met uitleg in je brievenbus. 

Voeren wij werken uit die mogelijk een impact hebben op de activiteiten van handelszaken of andere gebouwen die toegankelijk zijn voor publiek (crèches, scholen, spektakelzalen, consulaten ...)? Dan komt onze werfbemiddelaar in actie.  

Zijn rol? Optreden als interface tussen Sibelga, de aannemers, de gemeente en de handelaars en de andere beheerders van de betrokken gebouwen. 

Meer weten over de werfbemiddelaar 

Tijdens de werf: wij beantwoorden jouw vragen 

Heb je vragen over een werf die aan de gang is? Tijdens de volledige duur van de werf in de straat kan je:  

  • de borden met uitleg raadplegen die rond de werf staan.   
  • de supervisor ontmoeten die aanwezig is op de werf. 
  • het gratis nummer 0800 117 46 bellen (in de week tijdens de kantooruren). 
  • het overzicht van de werken die aan de gang zijn bekijken op de website. 

Heb je een probleem op een werf vastgesteld? Bel dan één van de volgende nummers:  

  • 0800 117 46: voor dringende gevallen op de werf  
  • 02 0800 19 4000: bij gasreuk 
  • 02 274 40 66: bij een algemene elektriciteitsstoring 
  • 02 739 52 11: bij waterlekken 

Na de werf: we zorgen voor opvolging 

Zodra de werf rond is, blijven wij beschikbaar mocht je het minste probleem vaststellen.  

Bovendien vragen wij je om deel te nemen aan een tevredenheidsenquête. Geef ons gerust feedback: je antwoorden helpen ons het beheer van onze werven nog te verbeteren.  

Een stroomstoring of een gasprobleem naar aanleiding van een werf in je straat? Meld het! Maar ga eerst na of onze diensten al op de hoogte zijn. Raadpleeg onze lijst met actuele storingen en die met geplande onderbrekingen. Staat de storing in jouw straat niet in onze lijsten? Neem dan snel contact met ons op.