Je kunt op verschillende manieren het statuut van beschermde klant verkrijgen. Als beschermde klant zal je contract met je commerciële energieleverancier tijdelijk worden opgeschort, maar niet volledig worden onderbroken. Sibelga zal je dan als sociaal leverancier energie leveren.

Download het formulier voor aanvraag tot statuut beschermde klant
Met dit formulier kan je zelf het statuut beschermde klant bij Sibelga aanvragen.
Download document

De 4 manieren om het statuut beschermde klant te bekomen

1. Automatisch

Je energieleverancier zal automatisch de procedure starten om je als beschermde klant te laten erkennen indien je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • als je van je energieleverancier een ingebrekestelling hebt ontvangen
    • voor een bedrag van 150 euro (voor één energie)
    • of 250 euro (voor twee energieën)
  • als je het sociaal tarief geniet 

Dit gebeurt automatisch 60 dagen na de verzending van de ingebrekestelling, tenzij je bezwaar maakt.

De energieleveranciers en Sibelga stellen alles in het werk om zo snel mogelijk de procedures af te ronden om deze automatische toekenning mogelijk te maken.

2. Op eigen initiatief

Je kunt op eigen initiatief rechtstreeks een aanvraag bij Sibelga indienen voor de toekenning van het statuut van ‘beschermde klant’.

Hiervoor moet je wel aan twee voorwaarden voldoen:

Download het aanvraagformulier

3. Via het OCMW

Van zodra je een ingebrekestelling van jouw energieleverancier hebt ontvangen en een aanvraag hebt ingediend bij het OCMW, kan je op basis van een onderzoek door het OCMW als beschermde klant worden erkend.
Het OCMW zal Sibelga, als sociale energieleverancier, op de hoogte brengen.

Vraag meer info bij je OCMW

4. Na een beslissing van Brugel

Is jouw inkomen lager dan een vooropgesteld maximumbedrag (inkomen dat rekening houdt met de gezinssamenstelling) en ben je ingebreke gesteld door jouw energieleverancier ?

Dan kan je na voorlegging van een dossier bij de energieregulator Brugel, als ‘beschermde klant’ worden erkend.

 Naar het aanvraagformulier van Brugel