De vermogensbegrenzer kan worden verwijderd op voorwaarde dat:

  • het betalingsplan wordt nageleefd
  • 50% van de schulden bij de energieleverancier zijn vereffend

Voldoe je aan alle voorwaarden, dan kan je aan jouw energieleverancier vragen om de vermogensbegrenzer te laten verwijderen. Sibelga voert dit in opdracht van de energieleverancier uit binnen een termijn van 15 dagen.

Ben je net verhuisd en is er een vermogensbegrenzer aanwezig? 

Contacteer jouw commerciële energieleverancier die dan aan Sibelga de opdracht zal geven om deze te laten verwijderen.

Wordt jouw dossier bij het OCMW beheerd?

Als de energieleverancier uw dossier heeft overgemaakt aan het OCMW, is er nog de bijkomende voorwaarde dat de opvolging van de klant en zijn gezin zijn door het OCMW gewaarborgd moeten worden.
Het OCMW kan de energieleverancier dan vragen om de vermogensbegrenzer te laten wegnemen.

Verdere verloop betalingsplan

Als nadien blijkt dat de rest van het betalingsplan niet nageleefd wordt, en je niet over het statuut van beschermde klant geniet, kan de energieleverancier 30 dagen na een nieuwe ingebrekestelling een aanvraag tot ontbinding indienen bij de vrederechter.

Tijdens deze periode moet de klant ook ononderbroken in energie worden bevoorraad. De leverancier heeft dan ook de mogelijkheid om een nieuwe vermogensbegrenzer te plaatsen indien de vorige verwijderd is.