Opgelet: Sinds begin 2022 worden er géén vermogensbegrenzers meer geplaatst

Een vermogensbegrenzer is een systeem dat het elektrisch vermogen van de elektricteitsmeter beperkt tot 2300 watt. Het wordt geplaatst op aanvraag van de energieleverancier, wanneer een klant betalingsmoeilijkheden heeft voor zijn elektriciteitsfactuur. Het systeem bestaat dus niet voor gasmeters.

Welke stappen worden ondernomen

De procedure wordt opgestart door jouw energieleverancier

Wanneer je je energiefacturen niet meer kan betalen stuurt je energieleverancier een eerste herinnering. Indien hier niet op ingegaan wordt, stuurt hij een ingebrekestelling. Wordt hier na 7 dagen nog altijd niet op ingegaan, stelt de leverancier een afbetalingsplan voor en kan hij de procedure voor de plaatsing van een vermogensbegrenzer starten.

Het OCMW wordt ingelicht

Bij de ingebrekestelling meldt jouw energieleverancier dat hij ook het OCMW zal inlichten.
Wens je dat je dossier NIET wordt overgemaakt aan het OCMW? Dan moet je deze weigering binnen de 10 dagen per aangetekende brief aan jouw energieleverancier melden. Het dossier wordt in dat geval overgemaakt aan de vrederechter

Het OCMW kan na een onderzoek van de noden van de klant de energieleverancier vragen om een vermogensbegrenzer te plaatsen van 4600 watt  (i.p.v. 2300 watt).

Sibelga plaatst de vermogensbegrenzer

Sibelga zal dan uiteindelijk op vraag van jouw energieleverancier overgaan tot de plaatsing van de vermogensbegrenzer.
De kosten voor de plaatsing van de vermogensbegrenzer zijn ten laste van Sibelga.

Recht op het statuut 'beschermde klant'

Na de eerste ingebrekestelling kan je ook het statuut van ‘beschermde klant’ aanvragen.

Indien je geen statuut van beschermde klant aanvraagt, is jouw energieleverancier verplicht om na de plaatsing van een vermogensbegrenzer het leveringspunt gedurende 60 dagen onafgebroken te bevoorraden voordat hij een aanvraag tot ontbinding kan indienen bij de vrederechter. Deze periode laat de klant toe om te onderhandelen over het afbetalingsplan.

Geen budgetmeter

In tegenstelling tot Vlaanderen en Wallonië, wordt er geen budgetmeter geïnstalleerd. Zo komt de gebruiker niet zonder stroom te zitten indien hij geen budget meer heeft.