De slimme meter is een elektronische meter die is uitgerust met smart-technologie. Dat betekent dat de meter technisch gezien klaar is om vanop afstand te communiceren.

In Brussel zal de slimme meter voorlopig geen meetgegevens verzamelen of schakelingen uitvoeren (zoals het openen of sluiten van de meter, vermogen aanpassen).

Wat doet een slimme meter?

In tegenstelling tot elektromechanische meters, die manueel worden opgenomen, werken slimme meters als volgt:

  • Ze registreren het elektrisch vermogen dat afgenomen wordt en de verbruikte hoeveelheden op verschillende momenten van de dag, elke dag van de week, en slaan die op in hun geheugen volgens een vooraf vastgelegd protocol.
  • Ze versturen die gegevens elektronisch naar de netbeheerder of de klant.
  • Ze kunnen op afstand gecontroleerd en nagekeken worden door de netbeheerder.
  • Ze sturen een alarm uit naar de netbeheerder als er geprobeerd wordt de kap te openen (vermoeden van fraude).

Het spreekt voor zich dat de slimme meter heel wat voordelen met zich meebrengt voor de consument, maar ook voor de verschillende spelers op de energiemarkt.

Waarom slimme meters installeren?

We moeten kunnen inspelen op de technologische ontwikkelingen op het gebied van energiemeting en op de behoeften van de markt. Het is belangrijk om zich voor te bereiden op de toekomst
De slimme meter en de mogelijkheden die hij biedt speelt een belangrijke rol in de energietransitie, met name : 

  • de ontwikkeling van lokale productie (zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling) en hernieuwbare energiebronnen 
  • de opkomst van de elektrische voertuigen
  • de evolutie van nieuwe energieverbruikspatronen,
  • het opzetten van energiegemeenschappen en ecodistricten, 
  • enz. 

Dit alles terwijl het evenwicht van het elektriciteitsnet en uw bevoorradingszekerheid te allen tijde worden gewaarborgd.

Onmisbaar voor de energietransitie

Bijna alle Europese landen hebben de slimme meter al ingevoerd of beslist ermee te starten. Het toestel is immers de onmisbare schakel in de energietransitie. Een uitstap uit de kernenergie, meer elektrische voertuigen, gedecentraliseerde productie en warmtepompen … Het is een realiteit waarmee distributienetbeheerders rekening moeten houden.

Slimme meters zijn noodzakelijk om de belasting af te vlakken op piekmomenten. Zo worden investeringen vermeden om netten geval per geval te versterken.

Een Europese aanbeveling

Europa beveelt haar lidstaten trouwens al sinds 2009 aan om intelligente meetsystemen in te voeren zodat verbruikers actiever kunnen deelnemen aan de energieleveringsmarkt.

Bedoeling is om iedereen toegang te verlenen tot zijn verbruiksgegevens. Dat maakt mensen niet alleen bewust van hoeveel energie ze gebruiken, maar ook van het moment waarop ze die verbruiken. Pas dan kan je als verbruiker maximaal voordeel halen uit flexibele tariefaanbiedingen (die in de min of meer nabije toekomst beschikbaar zullen zijn). 

Sibelga installeert geen slimme gasmeters!