Een vermogensbegrenzer wordt op aanvraag van een energieleverancier bij een klant geplaatst wanneer deze betalingsmoeilijkheden heeft met zijn energiefactuur. Dit telkens met inachtneming van de geldende wetgeving.

Welke stappen worden ondernomen

De procedure wordt opgestart door uw energieleverancier

Wanneer u uw factuur niet betaalt, stuurt de uw energieleverancier een eerste herinnering. Indien hier niet op ingegaan wordt, stuurt hij een ingebrekestelling. Wordt hier na 7 dagen nog altijd niet op ingegaan, stelt de leverancier een afbetalingsplan voor en kan hij de procedure voor de plaatsing van een vermogensbegrenzer starten.

Het OCMW wordt ingelicht

Bij de ingebrekestelling meldt uw energieleverancier dat hij ook het OCMW zal inlichten.
Wenst u dat uw dossier NIET wordt overgemaakt aan het OCMW? Dan moet u deze weigering binnen de 10 dagen per aangetekende brief aan uw energieleverancier melden. Het dossier wordt in dat geval overgemaakt aan de vrederechter

Het OCMW kan na een onderzoek van de noden van de klant de leverancier vragen om een vermogensbegrenzer te plaatsen van 4600 watt  (i.p.v. 2300 watt).

Sibelga plaatst de vermogensbegrenzer

Sibelga zal dan uiteindelijk op vraag van uw energieleverancier overgaan tot de plaatsing van de vermogensbegrenzer.
De kosten voor de plaatsing van de vermogensbegrenzer zijn ten laste van Sibelga.

Indien u als klant geen statuut van beschermde klant aanvraagt, is de leverancier verplicht om na de plaatsing van een vermogensbegrenzer het leveringspunt gedurende 60 dagen onafgebroken te bevoorraden voordat hij een aanvraag tot ontbinding kan indienen bij de vrederechter. Deze periode laat de klant toe om te onderhandelen over het afbetalingsplan.

Recht op het statuut 'beschermde klant'

Na de eerste ingebrekestelling kunt u ook het statuut van ‘beschermde klant’ aanvragen.