10 groene daden van Sibelga
  • Artikel

10 groene daden van Sibelga

Sibelga draagt het label van ‘Ecodynamische onderneming’ met drie sterren en voert een actief beleid om haar eigen ecologische voetafdruk te verkleinen. 10 concrete acties leveren hiervoor het bewijs!

1. Zelfproductie zorgt voor bijna een kwart van de verbruikte energie

Sibelga voorziet in bijna een vierde van haar energiebehoeften op haar site aan de Werkhuizenkaai door haar energie zelf te produceren, voornamelijk via fotovoltaïsche en warmte-krachtkoppelingsinstallaties. Zo heeft Sibelga in 2020 maar liefst 23,85 % van haar energiebehoeften zelf ingevuld.

10ecogestes-eolienne

2. Een passiefgebouw

Onze site beschikt al bijna 10 jaar lang over een passiefgebouw. Dat gebouw is voorzien van 'solatubes', zodat het daglicht binnenvalt, en een groendak, maar ook van een systeem voor de recuperatie van regenwater. Dankzij dat systeem kan het regenwater een deel van het jaar hergebruikt worden om de temperatuur te reguleren.

10ecogestes-passif

3. Een duurzaam aankoopbeleid

Sibelga neemt systematisch duurzaamheidscriteria op in de bestekken van haar offerteoproepen. Dat is met name het geval met de catering: we voorzien duurzaam gecertificeerde koffie in onze kantoren, het bedrijfsrestaurant heeft een afvalsorteringsbeleid ingevoerd ...

4. Een nauwgezette opvolging van het energieverbruik

Ook bij Sibelga wordt gebruikgemaakt van NRClick, de toepassing om het energieverbruik op te volgen in de Brusselse gemeenten. Dankzij de verzamelde gegevens hebben we op elk moment een beeld van ons verbruik en kunnen we de nodige acties ondernemen om dat verbruik te corrigeren.

5. Een steeds groener wagenpark

Sibelga heeft een beleid opgestart waarmee ze haar dienstvoertuigenvloot wil vergroenen. In totaal worden zo’n 400 camionnettes geleidelijk vervangen door voertuigen die op cng of elektriciteit rijden.

10ecogestes-borne

6. Installatie van een smart flower

Die originele fotovoltaïsche installatie neemt, zoals haar naam aangeeft, de vorm aan van een bloem. Op haar ‘bloemblaadjes’ zijn er fotovoltaïsche panelen bevestigd. Aan de hand van een systeem dat het traject van de zon volgt, oriënteren de panelen zich automatisch en dat zorgt voor een maximale productie.

10ecogestes-flower

7. Een micronet

In de zomer 2020 heeft Sibelga op haar site een ‘microgrid’, of micronet, opgezet. Concreet: onze site aan de Werkhuizenkaai werkt op basis van zijn eigen intern elektriciteitsnet waarop we onze volledige productie van groene energie hebben aangesloten. Met slimme systemen mikken we op termijn op het optimaliseren van het verbruik van de site afhankelijk van de beschikbare energie. Bijvoorbeeld door het opladen van elektrische voertuigen wanneer er veel energie voorhanden is en door ze in te zetten als batterijen wanneer de productie laag is.

8. Aanmoedigen van de zachte mobiliteit

Villo-stations, fietsenstalling, kilometervergoeding … Tal van voorzieningen moedigen de Sibelga-medewerkers aan om voor koolstofvrije mobiliteit te kiezen.

9. Honing en bijen

Sinds 2015 staan er op het dak van het passiefgebouw van Sibelga drie bijenkasten. Wist u dat de bijen bijdragen tot de bestuiving in een straal van gemiddeld 700 hectare rondom de bijenkasten dat de bijenkolonies mee zorgen voor het regenereren van de bijenpopulaties in Brussel?

10ecogestes-abeilles

10. Uitvoering van thermografische en infiltrometriestudies Op basis van die testen konden we nagaan welke plaatsen onvoldoende geïsoleerd waren en de nodige maatregelen nemen om energieverlies te beperken.

Steeds beter, dat is ons doel!

Tot slot voert Sibelga momenteel een studie rond haar koolstofvoetafdruk. Op basis van die resultaten kunnen we verbeteringspunten opsporen en prioriteren om nog een stapje verder te gaan!

Sibelga is door Leefmilieu Brussel erkend als ecodynamische onderneming. Dit label is een erkenning voor bedrijven die  inspanningen leveren op vlak van afvalbeheer, energieverbruik, mobiliteit en rationeel gebruik van grondstoffen.
Ecodyn 3*