10 groene daden van Sibelga
  • Artikel

10 groene daden van Sibelga

Als Ecodynamisch bedrijf houden we bij Sibelga nauwlettend ons water-, gas- en elektriciteitsverbruik in het oog. Hier alvast 10 voorbeelden van hoe we onze ecologische voetafdruk trachten te verkleinen.

1. De constructie van een passiefgebouw

In 2012 was de bouw van het passiefgebouw op ons bedrijvencomplex afgerond. Dit gebouw is uitgerust met een groendak en voorzien van 'solatubes', zodat het daglicht binnenvalt.  Verder zorgt een vernuftig systeem ervoor dat het regenwater een deel van het jaar hergebruikt kan worden om de temperatuur te regelen.

2. Renovatie van technische installaties

Verlichting, verwarming, ventilatie, koelproductie,… In 10 jaar tijd werden alle technische installaties in de Sibelga-gebouwen gerenoveerd. Daarnaast werden ook de regelingsparameters aangepast. Die worden trouwens voortdurend bijgesteld. Sinds 2007 is ons gas- en elektriciteitsverbruik met maar liefst de helft gedaald!

3. Verbeterde isolatie

Ons bedrijf maakt er een erezaak van om bij alle renovatiewerken op het bedrijfsterrein meteen de isolatie van daken, muren, vloeren en buizen te verbeteren.

4. Nauwe opvolging van het energieverbruik

Ook bij Sibelga maken wij gebruik van NRClick, de tool die Brusselse gemeenten helpt om hun energieverbruik op te volgen. De verzamelde gegevens bieden ons op elk moment een beeld van ons verbruik zodat we zo nodig tijdig kunnen ingrijpen.

5. Installatie van zonnepanelen

Thermische zonnepanelen verwarmen het water bestemd voor de douches op ons bedrijfsterrein. Dankzij een aantal fotovoltaïsche panelen hoeven we ook minder elektriciteit aan te kopen of kunnen we elektrische voertuigen opladen.

6. Vervanging van de projectoren in de vergaderzalen

De oude projectoren in de vergaderzalen werden vervangen door monitoren en ledprojectoren.

7. Thermografische en infiltrometriestudies

Dankzij een reeks gespecialiseerde tests werd duidelijk waar de isolatie ontoereikend was en konden we de nodige maatregelen treffen.

8. Plaatsing van een kleine windmolen

Op ons bedrijfsterrein staat een kleine windmolen. En ook al produceert die bijlange niet voldoende om onze behoeften te dekken, toch maakt deze windmolen mensen -zowel binnen als buiten ons bedrijf-  bewust van het bestaan van een dergelijke technologie.

9. Installatie van een Villo!-station

Vlak aan de ingang van ons bedrijf aan de Werkhuizenkaai beschikken we over een eigen Villo!-station. Voortaan hebben medewerkers dus geen excuus meer om niet met de fiets naar het werk te gaan.

10. De plaatsing van bijenkorven

Op het dak van ons passiefgebouw werden een aantal bijenkorven geplaatst. Daarmee willen we als bedrijf ons steentje bijdragen aan de bescherming van de bijen en de biodiversiteit.

Sibelga is sinds 2009 door Leefmilieu Brussel erkend als ecodynamische onderneming. In 2015 behaalden we zelfs een derde ster! Dit label is een erkenning voor bedrijven die  inspanningen leveren op vlak van afvalbeheer, energieverbruik, mobiliteit en rationeel gebruik van grondstoffen.