3000 euro/jaar besparing op de elektriciteitsrekening van het OCMW van Sint-Gillis dankzij SolarClick
  • Artikel

3000 euro/jaar besparing op de elektriciteitsrekening van het OCMW van Sint-Gillis dankzij SolarClick

Sinds deze zomer prijken er 96 fotovoltaïsche panelen op de daken van de administratieve zetel van het OCMW van Sint-Gillis. Een nieuwe installatie van SolarClick die niet alleen de elektriciteitsrekening van dit gebouw zal verlagen, maar ook de CO2-uitstoot met 11 ton per jaar zal verminderen!

SolarClick - CPAS de St-Gilles

Precies één week: zo lang duurde het om de 96 fotovoltaïsche panelen op de daken van het OCMW van Sint-Gillis te installeren en aan te sluiten. Deze bijzonder doeltreffende uitvoering is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de verschillende betrokken actoren sinds de lancering van het SolarClick-programma in 2017. 

Een kleine terugblik … 

In februari 2017 wordt het SolarClick-programma officieel gelanceerd door de Brusselse regering. De uitvoering ervan wordt toevertrouwd aan Sibelga, in samenwerking met Leefmilieu Brussel. 

Het principe: installeer fotovoltaïsche panelen op de daken van de Brusselse openbare gebouwen om de CO2-uitstoot in de hoofdstad te verminderen.  

Het programma is zo ontworpen dat het een win-winsituatie oplevert voor alle betrokkenen:

  • Het Gewest is eigenaar van de installatie. In die hoedanigheid staat het Gewest in voor de financiering, het onderhoud en de ontmanteling van de installatie en profiteert het van de door de installatie gegenereerde groenestroomcertificaten.
  • De begunstigde overheid en de bewoners van het gebouw profiteren van gratis groene energie.
  • De CO2-uitstoot in Brussel neemt af en de lucht is schoner voor iedereen! 

Het OCMW van Sint-Gillis, kandidaat van het eerste uur

Sinds de lancering van het programma heeft het OCMW van Sint-Gillis belangstelling getoond voor dit initiatief. Op basis van de informatie die de overheidsdienst verstrekte, zijn de teams van Sibelga het dak komen onderzoeken om het potentieel ervan te analyseren.

"In tegenstelling tot de meeste daken waarop wij panelen hebben geïnstalleerd, ging het hier om twee daken op verschillende niveaus. Dat maakte de zaken technisch ingewikkelder", legt Yassine Bousata, projectmanager van SolarClick, uit. 

Dat betekende echter niet dat ze het opgaven. "Gezien de geplande dakrenovaties hebben we met de overheidsdienst besproken hoe we de kans konden benutten om het dak reeds voor te bereiden om het potentieel van de installatie te maximaliseren. Hierdoor konden bijvoorbeeld bepaalde obstakels verwijderd worden die schaduw op de panelen zouden hebben geworpen." 

In een recordtijd geïnstalleerd

Dankzij een goede communicatie tussen het OCMW en Sibelga, een goed voorbereide planning en een installateur die de logistieke uitdagingen met gemak aanging, werden de werkzaamheden in een recordtijd afgerond.  

"Wat voor mij de doeltreffendheid van dit project verklaart, is de vertrouwensrelatie die sinds de lancering van SolarClick is ontstaan tussen de overheidsdienst en Sibelga. Enerzijds was de overheidsdienst ervan overtuigd dat Sibelga in staat zou zijn het project uit te voeren. Aan de andere kant wisten we dat de overheidsdienst zou doen wat nodig was, zodat wij als het zover was in optimale omstandigheden zouden kunnen ingrijpen", besluit Yassine. 

Meer weten over SolarClick?

Met de steun van leefmilieu brussel