Brussel : NRclick Scan spoort ook waterlekken op
  • Artikel

Brussel : NRclick Scan spoort ook waterlekken op

230 liter waterverspilling per uur ofwel € 7.000 extra verbruik per jaar. De schuldigen? Een kapot urinoir in een basisschool en twee lekkages onder een geventileerde vide in een crèche … Gelukkig kon de stad Brussel hier snel een einde aan maken dankzij NRClick Scan. En dat is slechts één voorbeeld!

NRClick Scan is een tool voor energieboekhouding die de gemeenten in staat stelt hun verbruik van elektriciteit, gas en water te controleren. Wij nemen u elke maand mee naar een Brusselse gemeente om de besparingen te ontdekken die de tool heeft opgeleverd.

NRclick-BXL-creche

230 liter water per uur

Het begon allemaal in mei 2015. Alexandre McCormack, ingenieur-architect voor de energiecel van de Stad Brussel, krijgt melding dat er een vochtprobleem is in een crèche aan de Pagodenlaan. Het probleem moet snel worden opgelost  want als de vochtigheid aanhoudt, kan dat gevolgen hebben voor de gezondheid van de kinderen.

"Mijn eerste gedachte was direct om de informatie in de datalogger van NRClick Scan te raadplegen. En inderdaad, ik zag daar dat het hele vastgoedcomplex, waarin ook een school is gevestigd, een abnormaal hoog waterverbruik had. Ergens in dat complex lekte 230 water per uur weg … Twee meters wezen op lekkage. " 

Op zoek naar het lek

Een bezoek ter plaatse bevestigde de diagnose. "Het was er ongelooflijk vochtig. Hier en daar was schimmelgroei ontstaan die oppervlakkig was behandeld." Toch was het moeilijker om de plek van de lekkage te vinden dan verwacht. "Dankzij NRClick Scan wisten we dat het niet ging om een insijpeling vanaf het dak, maar om een intern probleem in de gebouwen. Uiteindelijk hebben we een beroep gedaan op Vivaqua om ons te helpen het lek op te sporen. "

En toen kwam er een verrassing: er bleken niet twee, maar drie lekken te zijn: 

  • Het eerste lek bevond zich in de basisschool naast de crèche. Via een kapot urinoir verdween daar 200 liter water per uur rechtstreeks in het riool.
  • Maar het vochtprobleem in de crèche had een andere oorzaak: uiteindelijk vonden we daar onder een geventileerde vide twee punten waar 30 liter water per uur weglekte.

Meten om te verbeteren

Sinds die ervaring heeft de Stad Brussel een 'wateralarm' ingesteld in het NRClick Scan-systeem. Daarmee wordt automatisch een melding gegeven wanneer het waterverbruik abnormaal toeneemt.

"NRClick Scan is een hulpmiddel dat ons steeds beter van pas komt. We gebruiken het vandaag om het waterverbruik in de gaten te houden, net als het elektriciteits- en gasverbruik. Dankzij die metingen kunnen we in actie komen en concrete rapporten voorleggen aan de betrokken personen. We hebben hier in de energiecel een motto, dat we ontleend hebben aan Lord Kelvin: ‘Als je het niet kunt meten, kun je het niet verbeteren’. In die context speelt NRClick Scan een belangrijke rol", besluit Alexandre McCormack.

Commentaar van Stephane Godfrind, verantwoordelijk voor NRClick Scan bij Sibelga 

NRClick Scan maakt het inderdaad mogelijk tabellen en grafieken op te stellen van het energie- en waterverbruik (alles wat je kunt meten). Daarnaast kunnen via deze tool ook alarmmeldingen worden ingesteld bij afwijkingen, zoals lekkage, overschrijding van de verbruiksdrempel, wijziging van de verwarmingsuren, enz. Zodra het profiel van een gebouw bekend en gevalideerd is, kan men zich dus automatisch op de hoogte laten houden van veranderingen in het 'gedrag' van dat gebouw.

Verbruik in m³ per uur voor/na de ingreep:NRclick-BXL-graph

Vocht: een probleem dat aandacht verdient 

Vochtigheid is niet alleen een esthetisch probleem, maar kan ook ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van een gebouw en de personen in dat gebouw. En dan hebben we het nog niet over de impact op het energieverbruik. 

Als u dus thuis een vochtprobleem ontdekt, ga dan meteen op zoek naar de oorzaak!
Antwoorden op al uw vragen over dit onderwerp vindt u op onze www.energids.be website.

NRclick-BXL-creche-out

Met de steun van leefmilieu brussel