Brussel is één van de 212 geselecteerde steden door EU City Facility!
  • Nieuws

Brussel is één van de 212 geselecteerde steden door EU City Facility!

In oktober is de gemeente Schaarbeek, met de steun van Sibelga en in naam van de 19 Brusselse gemeenten ingegaan op de oproep voor projecten die EU City Facility lanceerde. Daaraan is een financiële steun gekoppeld om de energieprestaties van de openbare gebouwen in de hoofdstad te verbeteren.

EU City Facility zorgt voor financiële ondersteuning van duurzame energieprojecten

European City Facility werd opgestart in het kader van het programma Horizon 2020 voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie. Het is een projectoproep die erop gericht is de lokale overheden te ondersteunen via een financiële bijdrage waarmee ze investeringsconcepten verbonden aan de ontwikkeling van actieplannen voor klimaat en energie kunnen realiseren.

De verbetering van de energieprestatie van de openbare gebouwen in Brussel ondersteunen

Sibelga wenst in partnerschap met Leefmilieu Brussel en het kabinet van de minister belast met Klimaattransitie, Leefmilieu en Energie de taak van facilitator voor de lokale openbare besturen op zich te nemen en de energetische renovatie van de openbare gebouwen te organiseren, ondersteunen en dynamiseren. Met het subsidiebedrag van 60 000 euro dat EU City Facility uitbetaalt, kunnen lokale overheden een investeringsconcept uitwerken om de energieprestaties van de Brusselse openbare gebouwen te verbeteren.

Een besparing van 4 213 ton CO2 per jaar dankzij de mobilisatie van de openbare besturen 

Die bezorgdheid voor de kwaliteit van de openbare gebouwen is niet nieuw. Sinds 2018 werden er inderdaad meer dan 37 werven uitgevoerd en 45 550 m² zonnepanelen geïnstalleerd (wat neerkomt op 7 voetbalvelden) in het kader van de gewestelijke programma's NRClick en SolarClick. Hierdoor wordt er elk jaar 4 213 ton CO2 bespaard. En dat cijfer zou de komende maanden nog moeten stijgen vermits Brussel dankzij die Europese steun een nieuwe stap kan zetten in de richting van de energietransitie.