Brussels gewest schakelt over op rijk gas
  • Artikel

Brussels gewest schakelt over op rijk gas

Op donderdag 31 mei gaf de gewestelijke minister van Energie en Leefmilieu, Céline Fremault, de aftrap voor de informatiecampagne over de omschakeling van arm gas op rijk gas, die zich richtte tot de Brusselaars. In Vlaanderen en Wallonië moeten alleen inwoners uit de meeste gemeenten van de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant overstappen op rijk gas. In Brussel zijn dit alle gemeenten.

Waarom deze omschakeling?

In België verbruiken 1,5 miljoen gezinnen en ondernemingen arm gas dat wordt ingevoerd uit het noorden van Nederland (Groningen – Slochteren). De voorraden arm gas slinken jaar na jaar en dus besliste de Nederlandse overheid om de export stop te zetten vanaf 2030. Het was dan ook noodzakelijk om een alternatief te vinden en het gebruik van rijk gas uit te breiden naar het hele land. 

Hoe verloopt dit precies? 

De omschakeling zal worden gespreid over vier jaar, van 2020 tot 2023. Het Brusselse gewest is onderverdeeld in vier geografische zones. Elk jaar op 1 juni stapt er een zone over op rijk gas. Wilt u weten wanneer u aan de beurt bent? Neem dan een kijkje op https://gasverandert.brussels/ 

De infrastructuur voor gastransport en -distributie werd alvast aangepast. Maar dat is nog niet alles: ook u moet zich voorbereiden!

Hoe kan ik mij voorbereiden op deze omschakeling? 

Om zeker te zijn dat uw toestellen op gas compatibel zijn en correct en veilig zullen blijven werken na de omschakeling, is het belangrijk dat u ze laat nakijken door een erkend technicus. Denk  bijvoorbeeld aan verwarmingsketels, ovens, kookplaten, kachels of sierhaarden. Deze toestellen moeten mogelijk worden bijgesteld, of zelfs vervangen indien ze verouderd zijn en/of incompatibel met rijk gas. Maar geen nood: 98% van de toestellen is compatibel. Vaak moeten enkel toestellen die dateren van voor 1978 of die uit het buitenland komen, worden vervangen. 

Samen met Leefmilieu Brussel en de regering raden wij u aan om het nazicht van uw toestellen te koppelen aan de verplichte periodieke controle van uw verwarmingsketel of geiser. Zo vermijdt u extra kosten. Dit nazicht wordt automatisch opgenomen in het nieuwe wettelijke kader van de periodieke EPB-controle, en kwetsbare gezinnen ontvangen een gewestelijke premie (categorie C).

Sibelga helpt u graag!

U ontvangt een officiële communicatie, via brief of e-mail, uiterlijk 24 maanden voor de datum van omschakeling van uw zone. Vervolgens ontvangt u 3 tot 4 maanden voor de uiterste datum een herinnering. Zo kunt u tijdig de nodige stappen ondernemen. In 2018 zullen de inwoners van de gemeenten Sint-Agatha-Berchem, Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek, die omschakelen in 2020, alle informatie ontvangen. 

Twee jaar op voorhand lijkt misschien wat vroeg, maar dat is het helemaal niet. Om al uw toestellen op gas te laten nakijken, is wel wat tijd nodig. We raden u dan ook aan om deze controle tijdig in te plannen. Een verwittigd man is er twee waard. Denk er dus aan!

Waar komt het rijk gas vandaan?

Dit gas wordt ingevoerd uit landen zoals Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Qatar en Rusland. Rijk gas heeft echter een andere samenstelling dan arm gas. Omdat de infrastructuur voor het transport van Nederlands gas doorheen ons land was toegespitst op arm gas, werd dit onlangs aangepast. En dat zowel op het niveau van de transportnetbeheerder Fluxys als op het niveau van distributienetbeheerders zoals Sibelga. 

Meer informatie op http://gasverandert.brussels en http://gasverandert.be