Een nieuwe actiehefboom voor nog meer energiebesparing
  • Artikel

Een nieuwe actiehefboom voor nog meer energiebesparing

Er is een nieuwe raamovereenkomst voor 4 jaar afgesloten tussen Sibelga, installateurs en studiebureaus in het kader van het programma NRClick. Dit geeft de Brusselse gemeenten een nog efficiëntere hefboom in handen voor de realisatie van energie-efficiëntiemaatregelen in overheidsgebouwen.

De verlaging van het energieverbruik van scholen, sportcentra, brandweerkazernes en andere gemeentelijke gebouwen is een van de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangeduide manieren om de uitstoot van broeikasgassen door het Gewest terug te dringen. Via het programma NRClick zal Sibelga onder meer de werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van de Brusselse gemeenten coördineren. 

Dit programma is niet nieuw : in 2018 coördineerde Sibelga al 14 projecten in 8 Brusselse gemeenten. Dankzij de raamovereenkomst voor 4 jaar die onlangs met 5 installateurs en 3 studiebureaus werd getekend, kan de opdrachtprocedure voor de gemeenten verder worden vereenvoudigd en een nog hoger kwaliteitsniveau worden behaald.

Kwaliteit op de eerste plaats

Na een lange selectieprocedure zijn de installateurs en studiebureaus aangeduid die de raamovereenkomst hebben ondertekend. De prijzen en de technische competenties van alle dienstverleners zijn grondig onderzocht. “Het idee van deze raamovereenkomst is niet om de prijzen te verlagen, maar om de best mogelijke kwaliteit te bieden”, aldus Gaétane Sommereyns van het NRClick-team.

De selectieprocedure omvatte test cases waarbij de kandidaten een prijsofferte moesten indienen. Een daarvan betrof de Zaal Cadol, een cultureel centrum in de gemeente Koekelberg, waarvoor een groot verbeteringspotentieel was vastgesteld wat de verwarming betreft.

NRClick - Espace CADOL Koekelberg

Doel : 10 ton minder CO2 per jaar

Op 15 april van dit jaar werd de test case van de Zaal Cadol realiteit. Het verwarmingssysteem van dit cultureel centrum was sinds 1991 uitgerust met twee stookolieketels. Die zijn nu vervangen door twee condensatieketels op gas. Studiebureau Teen Consulting en installateur Vinci Facilities werden geselecteerd om dit project uit te voeren.

Maar opgelet, want zoals Gaétane Sommereyns zegt : “Een NRClick-werf gaat verder dan alleen de vervanging van toestellen door recentere modellen. We kijken naar alle elementen die een invloed hebben op het rendement van de installatie en pakken die stuk voor stuk aan om een maximaal resultaat te bereiken. "

Een aangrenzende woning bijvoorbeeld werd tot dusver verwarmd via de verwarmingsinstallatie van de Zaal Cadol. Door ervoor te zorgen dat die woning een eigen verwarmingssysteem kreeg, kon de regeling en de dimensionering van de installatie van het cultureel centrum worden geoptimaliseerd.

“We hebben ook de dimensionering van de ketel herbekeken. Een ketel met een te hoog vermogen ten opzichte van de reële behoefte veroorzaakt energieverspilling telkens wanneer de ketel afslaat en weer herstart. Een minder krachtige ketel kan continu werken waardoor uiteindelijk minder energie verloren gaat. "

Alle gerealiseerde acties moeten een besparing tot 10 ton CO2 per jaar mogelijk maken. Met de tool voor energieboekhouding NRClick Scan zal men kunnen nagaan of de nieuwe installatie werkt zoals voorzien en of de resultaten aan de verwachtingen beantwoorden. 

Een goede start voor de raamovereenkomst

Zowel het NRClick-team als de gemeente is heel tevreden over deze eerste werf die in het kader van dit 4-jarig contract is gerealiseerd. 

Met de steun van leefmilieu brussel