Covid-19: Uitbreiding van het statuut van beschermde klant
 • Nieuws

Covid-19: Uitbreiding van het statuut van beschermde klant

De gezondheidscrisis door het coronavirus is ongezien. Ze raakt onze gezondheid en onze veiligheid, dwingt ons om onze manier van leven aan te passen en heeft ook een belangrijke impact op onze portemonnee.

Als antwoord op de financiële moeilijkheden die een groeiend aantal Brusselse gezinnen tijdens deze crisis ondervindt, heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beslist om het statuut van beschermde klant uit te breiden. In het kader van haar openbare dienstverplichtingen breidt Sibelga haar rol als sociale energieleverancier uit naar deze nieuwe klanten.

Wat is een beschermde klant?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het statuut van "beschermde klant" ingevoerd om de meest kwetsbare klanten te ondersteunen. Het betreft klanten die inwoner van Brussel zijn met betalingsmoeilijkheden die een ingebrekestelling hebben ontvangen van hun commerciële energieleverancier.

Naar aanleiding van de coronacrisis werd dit "klassieke" statuut van beschermde klant uitgebreid naar andere Brusselse consumenten. Er bestaat voortaan een nieuw statuut: beschermde klant 'Covid-19'.

Wat zijn de voorwaarden om het statuut van beschermde klant 'Covid-19' te verkrijgen?

 • U bent gedomicilieerd in het Brussels gewest.
 • U heeft een ingebrekestelling ontvangen van uw commerciële energieleverancier. 
 • U geniet of heeft genoten van tijdelijke werkloosheid of het overbruggingsrecht (voor zelfstandigen) gedurende ten minste 14 dagen in de periode tussen 1 februari en 31 december 2020. 

Als u aan deze voorwaarden voldoet, aarzel dan niet om het statuut van beschermde klant 'Covid-19' aan te vragen. Met dit statuut kunt u een jaar lang genieten van het sociaal tarief. Zo vermijdt u tijdelijk de invorderingsprocedure bij uw commerciële energieleverancier en afsluiting van energie.

Zie ook de voorwaarden voor het bekomen van het klassieke statuut van beschermde klant

Hoe kunt u het statuut van beschermde klant 'Covid-19' bekomen?

 • Indien u aan de 3 bovenstaande voorwaarden voldoet, vul dan het online aanvraagformulier op de website van Brugel in.
 • Voeg de volgende documenten bij:
  • Een kopie van de laatste ingebrekestelling van uw commerciële leverancier
  • Een attest waaruit blijkt dat u minstens 15 dagen genoot van tijdelijke werkloosheid (voor werknemers) of genoot van het overbruggingsrecht (voor zelfstandigen)
  • Als het enerigieleveringscontract niet op naam staat van de persoon die het statuut van beschermde klant aanvraagt, maar op naam van een lid van uw gezin, vraag dan aan uw gemeente om een document op te stellen met betrekking tot de gezinssamenstelling. 

U verkrijgt het statuut van beschermde klant 'Covid-19'. Hoe werkt dat in de praktijk?

 • Uw contract met de commerciële energieleverancier wordt voor 1 jaar opgeschort.
 • Sibelga levert uw gas- en elektriciteitsvoorziening tegen een voordelig tarief (zie tarief voor beschermde klanten). U betaalt dus uw energieverbruik aan Sibelga, uw sociale leverancier. Deze overgangsperiode moet u in staat stellen om uw schuld bij de commerciële leverancier af te lossen.
 • De bescherming eindigt automatisch één jaar na de datum van toekenning van het statuut. U keert dan terug naar uw commerciële energieleverancier.

Heeft u vragen over het statuut van beschermde klant in het algemeen? Ga naar onze pagina.