Dankzij SolarClick kwamen er in 2018 15 000 m2 fotovoltaïsche panelen bij in Brussel!
  • Artikel

Dankzij SolarClick kwamen er in 2018 15 000 m2 fotovoltaïsche panelen bij in Brussel!

In het kader van het gewestelijke programma SolarClick werden de daken van 34 openbare gebouwen in 2018 uitgerust met fotovoltaïsche panelen. Samen zijn ze goed voor een oppervlakte zo groot als 2 voetbalvelden!

Fotovoltaïsche panelen op de daken van Brusselse openbare gebouwen. Op de daken van scholen, zwembaden, rusthuizen, kantoren, ateliers ... In 2018 leken ze als paddenstoelen uit de grond te rijzen. 

Toeval? Nee hoor! Gewoon de concrete realisatie van het programma SolarClick. Dat programma werd door de Brusselse regering opgestart en aan Sibelga toegewezen, in samenwerking met Leefmilieu Brussel. Het einddoel: 150 Brusselse openbare gebouwen uitrusten met fotovoltaïsche panelen tegen 2020. Het levert een vermindering op van de CO2-uitstoot in Brussel met zo'n 4500 ton en draagt bij tot het verwezenlijken van de doelstellingen van het gewestelijk lucht-klimaat-energieplan.

Een 'peace of mind'-werf 

Sibelga heeft een specifiek team dat samen met de betrokken plaatselijke en gewestelijke besturen zorgde voor de voorbereiding, de planning en de supervisie van de 34 werven. Voor de realisatie deden we een beroep op drie installateurs die zijn aangewezen via een overheidsopdracht: Energreen, EnergyVision en Eoluz.

Het ene dak is het andere niet. Ook het type gebouw, de situatie en de specificiteiten zijn telkens anders. Daarom was er elke keer een andere aanpak nodig. De organisatie van de werf aan de hoofdzetel van het Woningfonds in Elsene was bijvoorbeeld een hele uitdaging: "De panelen op het dak krijgen, was een echte challenge. Het gebouw ligt in een smalle straat met eenrichtingsverkeer. Uiteindelijk was een immense kraan nodig om het materiaal, over een ander gebouw, op het dak te krijgen", legt Jessica Axmacher, architect bij het Woningfonds uit. 

Voor deze werf waren vergunningen nodig om de straat te blokkeren en de rijrichting te veranderen. Wat dat betreft was er echt waardering voor de coördinerende rol die Sibelga op zich nam. "Ons SolarClick-avontuur, was een werf die we als 'peace of mind' kunnen omschrijven. De volledige tenlasteneming en de kwaliteit van het werfbeheer hebben we erg geapprecieerd", benadrukt Élodie Renty, architect die instaat voor het beheer van het gebouw van het Woningfonds.

Een minder zware procedure

Dezelfde geluiden horen we in Evere. Daar werden drie gemeentegebouwen (twee scholen en een zwembad) met fotovoltaïsche panelen uitgerust. "De service en de prestaties waar we in het kader van het SolarClick-programma konden op rekenen, gaan verder dan de services van een standaard derde investeerder en ze zorgden ervoor dat de gemeente een aanzienlijke investering kon vermijden doordat lange overheidsopdrachtprocedures haar bespaard bleven", aldus Edouard Dekegel, projectingenieur en EPB-agent bij de gemeente Evere. "Ik wil dan ook de beheerders van het programma bedanken. Zij zijn altijd beschikbaar en luisterbereid en zorgen er op een efficiënte manier voor dat de vragen en speciale verzoeken van de gemeente bij de installateurs terechtkomen." 

De gemeente kon dankzij deze projecten ook enkele punten identificeren die voor verbetering vatbaar waren: "Het voorzien van levenslijnen en/of verankeringspunten is ook een onderdeel van het SolarClick-programma omdat ze de veiligheid verzekeren van de personen die de zonnepanelen moeten onderhouden. Helaas voor de gemeente, maar dat is normaal, houden die beschermingsmiddelen geen rekening met andere onderhoudswerken die eventueel uitgevoerd zouden worden op het dak, zoals de reiniging van de dakgoten of de controle van de regenwaterbuizen. Een punt waar dus rekening mee gehouden zal worden voor toekomstige SolarClick-projecten in de gemeente Evere.

Vooruitzichten voor 2019

Ook Yassine Bousata, SolarClick-projectleider bij Sibelga, blikt positief terug op 2018: "Na het aanzienlijke voorbereidingswerk, was 2018 voor ons het jaar van de concrete realisatie en de voortdurende verbetering van onze processen. Het was ook het jaar waarin een vertrouwensband werd gesmeed met onze installateurs. Bedankt aan al mijn collega's die hebben meegewerkt aan dit succes!" 

Goede voornemens voor 2019? "Verdergaan op de ingeslagen weg, in alle veiligheid, en daarbij waken over de kwaliteit van onze installaties door een verregaande monitoring," zegt Yassine Bousata. We kijken uit naar nog mooie realisaties dit jaar! 

Met de steun van leefmilieu brussel