De uitzonderlijke COVID-19 maatregelen laten zich voelen op het elektriciteits- en gasverbruik in Brussel.
  • Artikel

De uitzonderlijke COVID-19 maatregelen laten zich voelen op het elektriciteits- en gasverbruik in Brussel.

De uitzonderlijke maatregelen die de regering momenteel neemt om de verspreiding van het coronavirus te beperken, laten zich aanzienlijk voelen op het elektriciteits- en gasverbruik in Brussel. De continuïteit van de energiedistributie is echter verzekerd!

ALGEMENE OPMERKINGEN ROND ELEKTRICITEIT (1)

Inderdaad, de geleidelijke beperking van de activiteiten in Brussel veroorzaakt ontegensprekelijk een dalend verbruik. Deze daling verliep in drie fases.

Vergelijken we de huidige gegevens over het verbruik met die van 2019, dan stellen we vanaf 11 maart 2020 een gevoelige daling van het verbruik vast. De daling bedroeg immers gemiddeld 6 % voor de periode tussen 11 maart en 15 maart. De eerste Covid-19-maatregelen die er dan die week werden genomen, zoals het sluiten van bepaalde handelszaken, weerspiegelden zich al in de eerste tendensen.

Deze daling heeft zich daarna versterkt vanaf maandag 16 maart tot zondag 22 maart, met een daling van ongeveer 12 % in de week en 6 % in het weekend.

Tot slot, tijdens de week van maandag 23 maart tot vrijdag 27 maart, laten onze schattingen een daling van om en bij de 16 % tot 18% zien.

Is de verbruikspiek verschoven overdag?

Het verbruik tijdens de eerste veertiendaagse van maart noteerde, ongeacht de sectoren, twee verbruikspieken: één tussen 11u00 en 14u00 en een tweede tussen 19u00 en 20u00.
Sinds de invoering van de coronamaatregelen is de verbruikspiek van de tijdszone 11u00 - 14u00 gevoelig verminderd om nog slechts plaats te laten voor de avondpiek tussen 19u00 – 20u00. Wij veronderstellen dat deze tendens onder meer het gevolg is van de vertraging van bepaalde sectoren zoals de restaurantsector.

Deze grafiek illustreert de kwartuurmetercurve van het totale verbruik in Brussel (kWh): COVID-19 - conso graph

De residentiële sector en de kleine professionele klanten (< 56 KVA)

Uit de analyse van het klantensegment met een jaarlijkse opneming dat hoofdzakelijk bestaat uit huishoudelijke verbruikers, kunnen we opmaken dat sinds de eerste coronamaatregelen vanaf 16 maart, het verbruik met ruw geschat 8 % gedaald is tegenover begin maart.

De professionele industriële tertiaire sector (> 56 KVA)

Laten we het nu hebben over het segment van professionele klanten met meteropnemingen op afstand of kwartuurmeter. Zij vertegenwoordigen ongeveer 53 % van het globaal elektriciteitsverbruik in Brussel.

Op basis van de opnemingen op afstand van tertiaire industriële en professionele meters stellen we vast dat het elektriciteitsverbruik sinds het begin van de periode van verplicht thuisblijven, is gedaald. Volgens onze schattingen situeert deze daling zich ruw geschat tussen 7 % en 43 % tegenover begin maart, afhankelijk van de activiteitssector.

In de tabel hierna staan de activiteitssectoren die vallen onder het distributienet van Sibelga, en waarvan het verbruik sinds de coronamaatregelen het meest daalde.

COVID-19 - conso tab

2. GASVERBRUIK (2)

Op basis van de dagelijkse opnemingen van de belangrijkste Brusselse tertiaire en industriële klanten, merken we dat de impact van de coronamaatregelen zich ook laat voelen op het gasverbruik.

We zien inderdaad tijdens de periode van verplicht thuisblijven een val van 10 % en 60 % (3) tegenover begin maart, naargelang van de getroffen sectoren.

De tertiaire sector in zijn geheel lijkt dus getroffen door deze daling van het verbruik na de invoering van de Covid-19-maatregelen. Enkel de ziekenhuissector, zoals verwacht, tekent geen daling op van het gasverbruik.

3. DE TOEGANG TOT ENERGIE: EEN ESSENTIËLE BEHOEFTE WAARVOOR SIBELGA ZICH INZET!

In een context waarin iedereen zich inzet om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, heeft Sibelga preventieve maatregelen genomen om de continuïteit van de bevoorrading van de overheidsdiensten, de ondernemingen en de gezinnen met elektriciteit en aardgas veilig te stellen.

Uit voorzorg hebben alle Belgische DNB’s beslist om fysiek contact zo veel mogelijk te beperken tussen hun medewerkers enerzijds, en tussen medewerkers en klanten anderzijds.

Sinds 16 maart werd telewerk, waar mogelijk, veralgemeend terwijl niet-dringende werken en het opnemen van de meterstanden bij de klanten zijn uitgesteld tot en met 19 april.

4. DRINGENDE INTERVENTIES

In geval van incidenten op het net blijven onze ploegen beschikbaar 24u/24u en 7d/7. Alle voorzorgsmaatregelen werden getroffen om, wanneer onze technicus langskomt, alle aanbevelingen van de regering na te leven (afstand van 1,5 meter, geen handen schudden,…).

De dringende interventies zijn :

  • storingen en gasreuk;
  • netwerkincidenten;
  • werkzaamheden die de toegang tot energie waarborgen (het openen van een meter,…).

5. VERBOD OP GAS- EN ELEKTRICITEITSAFSLUITINGEN TOT EN MET 30 APRIL

De Brusselse regering heeft de periode tijdens dewelke afsluitingen van de gas- en elektriciteitstoevoer verboden zijn, met één maand verlengd om de sociale gevolgen van de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus op te vangen.
Dit verbod geldt normaal tijdens de winterperiode van 1 oktober tot 31 maart.
Als sociaal leverancier blijft Sibelga tot en met 30 april de energielevering verzekeren voor klanten die betrokken zijn bij deze maatregel.

****

Marie-Pierre Fauconnier, Directeur-generaal van Sibelga: « Sinds het begin van de Covid-19-gezondheidscrisis stelt Sibelga alles in het werk om de distributie van elektriciteit en aardgas op het hele Brussels grondgebied te waarborgen. En dit door ervoor te zorgen dat de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, onze dienstverleners en klanten verzekerd zijn. U kunt rekenen op het engagement en de proactiviteit van een onderneming die zich ten volle inzet opdat elke Brusselaar verder toegang krijgt tot een goed dat meer dan ooit essentieel is: ENERGIE! »

 

(1) & (2) Het gaat om indicatieve schattingen van de verbruiksgegevens.
(3) Die gegevens die verbonden zijn aan het gasverbruik zijn genormaliseerd om rekening te houden met externe weersomstandigheden.

Persbericht in PDF