Drastische verlaging van het energieverbruik van het crematorium van Brussel dankzij NRClick
  • Artikel

Drastische verlaging van het energieverbruik van het crematorium van Brussel dankzij NRClick

Het intercommunale crematorium van Brussel is op de goede weg om zijn gasverbruik voor de verwarming met 90% te verminderen. Dat komt neer op 99 ton CO2-uitstoot minder per jaar. En dat dankzij de werken die gerealiseerd werden samen met Sibelga.

Dankzij het NRClick-programma kunnen de openbare besturen rekenen op een 360°-omkadering van Sibelga om de energie-efficiëntie van hun gebouwen te verbeteren en hun energieverbruik optimaal te beheren.

In deze blog kwamen eerder al openbare gebouwen aan bod die een beroep hebben gedaan op het programma. “Voor elk gebouw voorzien we in een welbepaalde opvolging, op basis van de specificiteiten en de behoeften van het personeel en het publiek dat er gebruik van maakt”, legt Stephane Godfrind, verantwoordelijke NRClick bij Sibelga, uit. 

Gisteren nog ondenkbaar, vandaag essentieel

Die aanpak sprak Xavier Godart, directeur van het crematorium van Brussel, wel aan. “Wij hebben als kleine intercommunale uiteraard interesse in alle ondersteuning die voor de openbare sector wordt opgezet door de openbare besturen. We zagen snel in dat Sibelga ons voor heel wat zaken kon bijstaan: van de aankoop van energie via haar aankoopcentrale tot werken met het oog op energie-efficiëntie.

Wat die opportuniteit nog interessanter maakt, is dat er vanuit het crematorium een echte wil was om in te zetten op energie-efficiëntie, onder meer via het valoriseren van de warmte die tijdens het crematieproces verloren is gegaan: “Tien jaar geleden was het nog ondenkbaar om die warmte te recupereren. In de klimaatcontext zoals we die vandaag kennen, is het ondenkbaar om dat niet te doen. “ 

Op naar 90% minder verbruik voor de verwarming

NRClick Crématorium Anderlecht

Concreet is Sibelga begonnen met de realisatie van een studie om het potentieel van het gebouw te beoordelen. Doel? De verwarmingsbehoeften zoveel mogelijk beperken. Daaruit bleek al gauw dat het valoriseren van de warmte die de crematieovens afgeven, effectief een denkspoor was dat de moeite waard was om verder te onderzoeken. “Het gebouw telt 5 crematieovens die gemiddeld 6 dagen per week in werking zijn. Het is belangrijk om te weten dat die ovens een enorm hoog gasverbruik hebben en dat er een grote hoeveelheid energie die gebruikt wordt om de temperatuur te bereiken en te handhaven die vereist is voor de crematie, gewoon verloren gaat”, legt Stephane uit.

NRClick Crématorium Anderlecht cuve

Op basis van die vaststelling, werden er twee kuipen van 33 000 liter water geïnstalleerd buiten aan het gebouw. Dat water bereikt een temperatuur van 75° à 80°C dankzij de valorisatie van de warmte van de ovens. Daarna wordt het in het verwarmingscircuit ingebracht om het hele gebouw te verwarmen. 

NRClick Crématorium Anderlecht

We vervingen ook de verouderde verwarmingsketel door een kleinere ketel. Die ketel wordt enkel ingezet op het ogenblik dat het water in de kuipen niet op temperatuur is”, aldus Stephane.

NRClick Crématorium Anderlecht chaudières

Wat is het resultaat? Het verbruik van de verwarming is drastisch afgenomen. Een verlaging van de verwarmingsbehoeften van het gebouw met 90% zou mogelijk moeten zijn. 

En die werken zijn nog lang niet alles

Het crematorium maakt voortaan ook gebruik van de applicatie NRClick Scan om het energieverbruik van het gebouw in real time op te volgen.

Er staat ook een vervanging van de raamkozijnen en een dakrenovatie op de planning. De bedoeling daarvan is om, als dat mogelijk is en bovenop de voordelen op isolatievlak, fotovoltaïsche panelen te installeren", legt Xavier Godart uit.  

Het is dus geen eenmalige actie, maar wel een echt langetermijnengagement op het gebied van energie-efficiëntie dat het crematorium aangaat. “Wij zijn echt verheugd over de samenwerking met Sibelga. Acties waar we al lang over nadachten, maar waarvan we niet wisten hoe ze in de praktijk te brengen, konden we dankzij haar interventie en expertise uitvoeren. Sibelga stond ons bovendien ook bij om een bijkomende financiering te verkrijgen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Afgezet tegen de waarde van de investering, valt de factuur voor die werken daardoor echt miniem uit.