• Nieuws

Nieuw in de marktregels voor gas en elektriciteit in Brussel

Sinds 20 augustus is de organisatie van de gas- en de elektriciteitsmarkt in Brussel enigszins gewijzigd. Dit is het resultaat van de omzetting, in Brussel, van een aantal Europese richtlijnen die de verdere vrijmaking van de energiemarkt nastreven. Hoofddoel dit keer: het nog beter beschermen van de verbruikers.

Bepaalde wijzigingen die betrekking hebben op Sibelga kunnen voor u van belang zijn! Laten we ze even doornemen.

In de eerste plaats, weet dat meer verbruikers aanspraak kunnen maken op het statuut van « beschermde klant », bijvoorbeeld personen met een Omnio-statuut. Maar voortaan kunnen beschermde klanten ook hun statuut verliezen als ze de basisvoorwaarden niet respecteren. Bovendien is een beschermde klant voor de gasvoorziening, dat niet langer automatisch ook voor de elektriciteit, en vice versa.

Voor de beschermde klanten, net als voor de andere klanten, verandert er eveneens iets op het vlak van vermogenbegrenzers. Deze begrenzers die Sibelga op verzoek van de leveranciers plaatst, moeten voortaan een minimaal vermogen garanderen van 2300 W, in de plaats van 1380 W.

En tot slot, weet dat u bij uw distributienetbeheerder een vergoedingsverzoek kan indienen in de 4 volgende gevallen:

  • als u getroffen werd door een langdurige onderbreking van de elektriciteitsvoorziening;
  • als u geen gas of elektriciteit meer hebt als gevolg van een administratieve fout van Sibelga;
  • als uw aansluiting op een van onze netwerken niet op tijd werd uitgevoerd;
  • als u rechtstreeks schade heeft geleden door het ontbreken van energietoevoer of de gebrekkige kwaliteit ervan.


Om dit te doen vult u het schadevergoedingsformulier gas of het schadevergoedingsformulier elektriciteit in die beschikbaar zijn op onze website. Zorg ervoor dat u aan de hand van het bijgevoegde reglement controleert dat u aan alle voorwaarden voldoet!