De eerste proefprojecten voor collectief zelfverbruik in Brussel
  • Artikel

De eerste proefprojecten voor collectief zelfverbruik in Brussel

Sun for Schools en APERe starten in partnerschap met Sibelga twee proefprojecten op voor collectief zelfverbruik in Brussel. Met dergelijke initiatieven kunnen innoverende ideeën omgezet worden in concrete en betrouwbare oplossingen die een toegankelijke energietransitie voor iedereen begunstigen.

Wat is collectief zelfverbruik ?  

Collectief zelfverbruik houdt in dat één of meerdere producenten het overschot aan groene en lokale energie kan (kunnen) delen met een burencommunity, die daarvoor een interessant tarief geniet. Dat principe is ook voor de producent voordelig. Hij kan zijn energieoverschot namelijk doorverkopen aan een tarief dat hoger ligt dan het tarief dat hij daarvoor tegenwoordig geniet bij een commercieel leverancier.  

De voordelen van collectief zelfverbruik  

Het principe van collectief zelfverbruik laat toe  :

  • groene en lokale energie te delen tussen producenten en hun buren
  • hernieuwbare energie voor iedereen te promoten en toe te laten zijn steentje bij te dragen tot het behalen van de klimaatdoelstellingen 
  • lokale initiatieven op te starten die mogelijks worden ondersteund door lokale overheden  

Twee proefprojecten in Brussel 

Er werden twee eerste projecten opgestart in Brussel. Zo kan worden geëxperimenteerd met uiteenlopende gevallen zodat na afloop een structureel kader kan worden vastgelegd. Deze twee projecten werden gelanceerd door Sun for Schools en de vzw APERe, in partnerschap met Sibelga, respectievelijk in de Sint-Augustinusschool in Vorst en de school Nos Bambins in Ganshoren.  

U vindt alle informatie over collectief zelfverbruik en de rol van Sibelga hierbij in ons persbericht.