Een eerste tramstelplaats met een stroomvoorziening die voor 40% uit zonne-energie bestaat
  • Artikel

Een eerste tramstelplaats met een stroomvoorziening die voor 40% uit zonne-energie bestaat

Op de daken van de tramstelplaats van Elsene werden bijna 3.000 fotovoltaïsche panelen geplaatst. Een recordwerf voor SolarClick! 

Op 25 maart laatstleden werden in het kader van het SolarClick-programma werken aangevat van een buitengewone omvang: op de daken van de tramstelplaats van de MIVB in Elsene werden 2.748 fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd. 

De installatie bestrijkt een oppervlakte van 4.707 m2 en zal groene stroom voorzien die goed is voor 40% van de elektriciteitsbehoefte van de vestiging. Dat is niet niks als je weet dat het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van de stelplaats 1.861.744 kWh bedraagt.

Dit project zal het equivalent van het verbruik van meer dan 300 gezinnen produceren, met een geschatte besparing van 328 ton CO2 per jaar (ofwel 68 keer rond de wereld met de auto) !

Een echte uitdaging 

Yassine Bousata, projectmanager bij Sibelga, is heel tevreden over het verloop van deze werken buiten categorie, ondanks de uitdagingen: “Voor een werf van deze omvang moeten we afstappen van onze normale manier van werken. Op het gebied van logistiek bijvoorbeeld vereisen de leveringen een hele organisatie. Het gaat hier immers niet om kleine vrachtwagens maar om vrachtwagens met opleggers!”

Op het terrein, waar trams geparkeerd staan en materiaal van de MIVB ligt, zijn de opslagzones beperkt. De daken werden gedeeltelijk via de Boondaalsesteenweg, een gewestweg, bereikt. “We hebben deze weg twee keer moeten afsluiten, om de vrachtwagens met opleggers te lossen en het materiaal naar het dak te transporteren met een hijskraan van 60 ton. Hiervoor moesten we ook heel wat procedures volgen om de vergunningen te verkrijgen”, zegt SolarClick Field Engineer Olivier de Baets.

Veiligheid boven alles

Naast de logistieke overwegingen benadrukt Yassine Bousata vooral de specifieke voorzorgsmaatregelen die moesten worden genomen om de veiligheid van de mensen op deze werf te garanderen: “Je hebt rijdende trams, elektriciteitsleidingen die permanent onder stroom staan, vrachtwagens en draaiende machines van de MIVB ...” 

Om ervoor te zorgen dat de werken veilig zouden verlopen, werden ze eerst grondig voorbereid met de MIVB, de installateur en alle betrokken personen. Olivier legt uit: “Dit is de normale manier van werken bij Sibelga, maar het specifieke karakter van deze werf vereiste nog uitgebreidere voorzorgsmaatregelen.”

Dan was er ook nog de hittegolf van de afgelopen weken, die vooral voelbaar was voor de ploegen op het dak: “We hebben erop toegezien dat iedereen voldoende dronk en als het te warm was, legden we de werken stil”, aldus nog Olivier.

Het einde van een werk van lange adem

Aangezien alles verliep zoals gepland, werd het montagegedeelte op 12 juli laatstleden voltooid. De aansluiting op het hoogspanningsnet van de MIVB zal omstreeks 14 augustus worden voltooid, want op volle capaciteit zal het overschot van de fotovoltaïsche productie worden gebruikt om de Brusselse trams rechtstreeks van stroom te voorzien.  

Hiermee komt er een einde aan een werk van lange adem, omdat de werken ongeveer een jaar geleden begonnen met de bezoeken van de installateurs aan de vestiging. “En daarvoor was er nog de fase van de analyse van het potentieel van de vestiging en de goedkeuring van het project in het kader van het SolarClick-programma”, verklaart Yassine. 

Wat het SolarClick-programma betreft, dat de installatie beoogt van 85.000 m2 aan fotovoltaïsche panelen op de daken van openbare gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is dit project in elk geval historisch te noemen. Je plaatst niet elke dag een fotovoltaïsche installatie waarvan het vermogen met 1 MWp flirt! (De eigenaars van fotovoltaïsche panelen zullen weten waar we het over hebben ...)

Tot slot kunnen we nog melden dat SolarClick in 2020 een tweede vestiging van de MIVB zal uitrusten.

Met de steun van leefmilieu brussel