De winterperiode loopt op zijn einde
  • Nieuws

De winterperiode loopt op zijn einde

De winterperiode loopt op zijn einde. Brugel wil alle betrokken klanten hierop wijzen en hen verzoeken om hun situatie te regulariseren.

Brugel - illustration winter break

Op 31 maart eindigt de winterperiode, een periode tijdens dewelke huishoudelijke afnemers beschermd zijn tegen de afsluiting van gas en elektriciteit. Vanaf 1 april zal SIBELGA overgaan tot de afsluiting van de meters waarvan de beslissing tot ontbinding van het contract reeds was vastgesteld.

BRUGEL moedigt daarom alle huishoudelijke afnemers die van deze winterbescherming profiteren aan om zo snel mogelijk een leveringscontract af te sluiten met een commerciële leverancier.
Ter herinnering: de termijn om de overgang naar de nieuwe leverancier daadwerkelijk te activeren, bedraagt 21 dagen, na contractondertekening. Vergeet niet dat in het geval van het sluiten van de meter de heropening gefactureerd wordt voor een tarief van €103. 

https://www.brugel.brussels/nl_BE/acces_rapide/de-marktspelers-10/lijst-van-de-leveranciers-28