• Nieuws

Energie verdelen in tijden van COVID-19: een vitale taak!

De COVID-19-crisis heeft het essentiële karakter van de taak van Sibelga onderstreept. De afgelopen weken hebben onze teams er alles aan gedaan om de energiebevoorrading voor de Brusselaars te waarborgen. Terugblik op een nooit eerder geziene periode...

Zich verwarmen, verlichten, zich wassen, koken, zich informeren, werken... Voor al deze dagelijkse handelingen, maar ook voor de goede werking van de ziekenhuizen en voedingswinkels, is energie van essentieel belang.

Voor Sibelga stond het onderbreken van de activiteiten tijdens de gezondheidscrisis, net zoals voor de andere spelers uit de energiesector, dan ook niet op de agenda. Wel integendeel! Hieronder ziet u hoe we ons hebben georganiseerd om de continuïteit van uw energiebevoorrading te waarborgen.

Prioriteit voor noodinterventies

Zodra de eerste lockdownmaatregelen werden aangekondigd, hebben Sibelga en zijn Vlaamse en Waalse tegenhangers overlegd om te bepalen hoe ze in deze periode zonder voorgaande konden functioneren. 

Er werd met name beslist om zich te beperken tot de noodinterventies om de veiligheid van iedereen (technische teams en burgers) te waarborgen:

  • storingen en meldingen van gasreuk
  • incidenten op het net
  • werkzaamheden die de toegang tot energie garanderen, zoals het openen van meters

Geleidelijke hervatting

In de weken daarna kon Sibelga, in overeenstemming met de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad, geleidelijk aan een deel van de werkzaamheden opnieuw opstarten, tot een normale hervatting van de werkzaamheden op 18 mei. Onze teams werken momenteel de achterstand weg die zich in deze weken van beperkte activiteiten heeft opgestapeld. 

Het onthaalkantoor op de Emile Jacqmainlaan heeft dan weer vanaf 20 mei zijn deuren heropend, maar enkel op afspraak. 

Krijgt u binnenkort bezoek van een van onze technici? 

Tijdens hun interventies nemen onze technici alle maatregelen om de risico's op verspreiding van het virus te beperken: ze houden afstand, wassen hun handen en dragen mondmaskers en handschoenen.

Maar social distancing is teamwerk! Ziehier hoe u kunt bijdragen aan een interventie die in alle veiligheid verloopt:

Uitbreiding van het statuut van beschermde klant

Tezelfdertijd heeft de gezondheidscrisis de financiële situatie van tal van Brusselse huisgezinnen moeilijk gemaakt. Om hen te helpen, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist om het statuut van 'beschermde klant' uit te breiden.

Concreet betekent dit dat huisgezinnen in moeilijkheden gedurende één jaar voorzien worden van gas en elektriciteit tegen een sociaal tarief. In het kader van haar openbaredienstverplichtingen neemt Sibelga deze rol van sociaal leverancier op zich.

Solidariteit, meer dan ooit

Hoewel er een terugkeer naar een zekere normaliteit merkbaar is, is het nog te vroeg om conclusies te trekken. Maar zoals onze Algemeen directeur, Marie-Pierre Fauconnier, opmerkte, onthoudt men van de lockdown “de waarde en de kracht van de term 'samen'”. 

"Als CEO ben ik trots gezien te hebben met welke inzet onze medewerkers hun werk hebben voortgezet”, verklaarde ze begin mei in l’Echo. 

Hoewel er nog heel wat onzekerheden blijven bestaan over wat ons de komende weken te wachten staat, toch is één ding zeker: u kunt altijd rekenen op het engagement en de proactiviteit van Sibelga voor toegang tot iets wat meer dan ooit van essentieel belang is, en dat is energie!