Energiebesparing: Ukkel geeft het goede voorbeeld
  • Artikel

Energiebesparing: Ukkel geeft het goede voorbeeld

De gemeente Ukkel stelt al meer dan 10 jaar lang alles in het werk om minder energie te verbruiken. Een energieverantwoordelijke leidt alles in goede banen. En als het er om gaat steeds efficiënter te worden, dan is NRClick Scan de tool bij uitstek.

Hélène Nicodème is energieverantwoordelijke voor de gemeente Ukkel. Ze is architecte van opleiding en geeft advies over energiebeheer. Concreet ziet ze toe op het verbruik van zo'n zestig openbare gebouwen. Daarnaast zet ze er de beheerders van die gebouwen ook toe aan maatregelen te treffen als er verbeteringen mogelijk zijn. 

Ze werkt daarvoor samen met een collega-ingenieur die gespecialiseerd is in verwarming, ventilatie en klimaatregeling, en met gespecialiseerde interventieteams. En voor hulp of advies kan ze ook terecht bij het NRClick-team van Sibelga.

Sibelga: Hoe gaat dat in zijn werk, het verbruik van een zestigtal gebouwen in de gaten houden? 

Hélène Nicodème: Voor de prioritaire gebouwen werken we metdataloggers. Dat zijn toestellen die een hele reeks gegevens verzamelen over het gas-, elektriciteits- en waterverbruik van die gebouwen. Met NRClick Scan, de tool voor energieboekhouding die door Sibelga werd ontwikkeld, kunnen we de evolutie van dat energieverbruik per kwartuur opvolgen. Worden er abnormale afwijkingen vastgesteld, dan krijgen we een waarschuwing en kunnen we ingrijpen.  

Sibelga: Maar uw taak beperkt zich niet tot het toezicht op de bestaande gebouwen ... 

H.N. : Nee, dat klopt. Ook bij constructie of uitbreiding van nieuwe gebouwen speel ik een rol. Zo werken we op dit moment aan de constructie van een passiefgebouw ter uitbreiding van de gemeenteschool van Kalevoet. In die gevallen adviseer ik de architecten van het studiebureau van de gemeente zodat we de energieperformantie kunnen maximaliseren.

De energieverantwoordelijke treedt dus niet enkel achteraf op, maar geeft al op voorhand advies, van bij de ontwerpfase van een nieuw project.

Sibelga: Eens ze gebouwd zijn, is toezicht voor die nieuwe gebouwen dus niet meer nodig?

H.N. : Nee, want in de praktijk kunnen we het vaststellen als het verbruik afwijkt van wat voorzien was. Daarom nemen we de plaatsing van een dataloggertegenwoordig altijd op in de bestekken. 

Zo kwamen er klachten van de gebruikers van één van onze nieuwe lage-energiegebouwen over een slechte verdeling van de temperatuur in de kantoren. Op basis van de verzamelde gegevens stelden we een probleem vast aan de ventilatieopeningen en konden we het probleem corrigeren. 

Sibelga: Wat zijn de resultaten van die metingen?

H.N. : Onze energiebesparing bedraagt sinds 10 jaar jaarlijks zo'n 4%. Dat komt neer op een gecumuleerde besparing van 30 GWh, ofwel het gecumuleerde verbruik van 2 000 Brusselse gezinnen, ofwel 2 250 000 euro. 

Hoe verloopt de samenwerking met Sibelga? 

H.N. : We hebben bijna wekelijks contact met het NRClick-team van Sibelga. Mijn voorganger werkte al met Sibelga, de samenwerking duurt dus al een hele tijd. Eigenlijk zijn we bijna collega's, want we zien elkaar heel regelmatig. We hebben hetzelfde doel voor ogen: het energieverbruik van onze gebouwen verlagen.

Het project SolarClick was voor ons een kans om 4 sites uit te rusten met grote fotovoltaïsche installaties. Het gaat om de scholen Messidor en Homborch, het nieuwe operationeel centrum Stalle, en het toekomstige administratief centrum van Ukkel, het zogenaamde 'Project U', laureaat van Be.exemplary 2017.

En dankzij de programma's SolarClick en NRClick boeken we nog sneller vooruitgang.

Met de steun van leefmilieu brussel