Energiegroepsaankopen voor lokale openbare besturen
  • Artikel

Energiegroepsaankopen voor lokale openbare besturen

De lokale openbare besturen hebben zich verenigd en een beroep gedaan op de expertise van Sibelga om op 1 januari 2015 via een opdrachtencentrale groene elektriciteit en gas aan te kopen.

Groepsaankopen bestaan al meerdere jaren voor particulieren en bedrijven. Het principe is heel eenvoudig: eendracht maakt macht. Door zich te groeperen kunnen particulieren betere tarieven onderhandelen bij energieleveranciers.

Als dit werkt voor particulieren, waarom dan niet hetzelfde systeem toepassen voor openbare besturen?

Expertise vereist

Hetzelfde principe toepassen op lokale openbare besturen is ingewikkelder. Vanaf bepaalde verbruiksvolumes zal de prijs immers niet meer dalen. Besparen op deze volumes lijkt de oplossing, maar vergt wel heel wat expertise. Daarom hebben de gemeenten, OCMW's en politiezones onze hulp ingeschakeld om een aankoopcentrale te organiseren.

In plaats van te streven naar de laagste prijs, zoekt de centrale de meest interessante vaste parameters op basis van een referentietariefformule. Bedoeling is om een gemiddelde prijsbepaling te verkrijgen die lager ligt dan het marktgemiddelde (zie onderstaande tabel).

Voordelen van de opdrachtencentrale 

  1. Tijdwinst: lokale besturen moeten niet langer openbare aanbestedingen organiseren om hun leverancier aan te duiden
  2. Gunstige prijzen: de prijzen worden op een professionele en dynamische manier vastgelegd door experts die de markt dagelijks opvolgen
  3. Controle van de facturen dankzij de NRClick-software  
  4. Gemak voor gemeenten en leveranciers: Sibelga is het enige aanspreekpunt voor de leveranciers

Eerste balans zeer positief!

Na twee jaar werken, blijkt deze nieuwe service een waar succes te zijn

Voor de eerste aankoop, die betrekking had op de energielevering van 2015 tot 2017, waren er al 70 deelnemers. Maar voor 2018 zijn alle 19 Brusselse gemeenten, met hun verwante vzw's, OCMW's en politiezones toegetreden tot de opdrachtencentrale. 

Dit komt neer op: 

  • 80 verschillende instellingen  (scholen, zwembaden, culturele centra, commissariaten, gemeentehuizen, sociale diensten, academies, sportcentra, …)
  • meer dan 7.000 elektriciteits- en gasmeters
  • een jaarlijks elektriciteitsverbruik van ongeveer 120 GWh (bijna 2,5% van het totale elektriciteitsverbruik in Brussel)
  • een jaarlijks gasverbruik van ongeveer 450 GWh (bijna 4,4% van het totale gasverbruik in Brussel)

Een tevredenheidsenquête bevestigde het enthousiasme van de deelnemers.

Kortom, de opdrachtencentrale van de Brusselse lokale openbare besturen heeft dus nog een mooie toekomst in het verschiet!

achat-groupe-koers