Energiegroepsaankopen ook voor openbare besturen!
  • Artikel

Energiegroepsaankopen ook voor openbare besturen!

Als consument hebt u wellicht al gehoord over groepsaankopen voor energie. Misschien bent u zelfs aangesloten bij een groepsaankoop die u voordelige prijzen en voorwaarden biedt bij de energieleveranciers.

Maar wist u dat ook de openbare besturen hun aankoopcentrale hebben? Die wordt beheerd door Sibelga en werd opgericht in januari 2015. Ze maakt deel uit van het NRClick-programma

Voor 1 januari van dit jaar waren slechts een deel van de gemeenten, OCMW's en politiezones aangesloten bij deze aankoopcentrale. Een aantal gemeentelijke en paragemeentelijke openbare besturen had namelijk nog contracten lopen. Die contracten zijn inmiddels ook afgelopen!

Voordelige tarieven, maar dat is niet alles ... 

Samen staan we sterker: die leuze geldt ook voor de openbare besturen. Door zich via een groepsaankoop te verenigen, kunnen zij  interessantere tarieven en voorwaarden bedingen bij de leveranciers. In werkelijkheid is dit echter een vrij ingewikkeld proces, zoals u kan lezen in ons andere artikel over  groepsaankopen. 

En dat is nog niet alles! Want de aankoopcentrale heeft nog andere troeven. Denk maar aan:

  • aanzienlijke tijdswinst aangezien de instellingen niet langer zelf openbare aanbestedingen moeten organiseren;
  • gemakkelijkere controle van de facturen via een gemeenschappelijke software;
  • een uniek aanspreekpunt, Sibelga, voor alle aanvragen en vragen van de deelnemers aan de aankoopcentrale, maar ook van de energieleveranciers.

Sibelga heeft overigens ook een software ontwikkeld, NRClick Move. Die moet de overdracht van energiecontracten tussen de begunstigden van de centrale en derden makkelijker beheersbaar maken. Neem nu bijvoorbeeld het geval van een OCMW dat sociale woningen ter beschikking stelt. Met dit systeem kan de EAN-code eenvoudig worden overgedragen van de woning op de huurder, zodat die een energiecontract kan sluiten op zijn naam.

Tevreden begunstigden

Uit een recente tevredenheidsenquête blijkt dat de balans voor de aankoopcentrale zeer positief is. Hoewel haast de helft van de respondenten wees op facturatieproblemen met de leveranciers, waren alle begunstigden unaniem tevreden over de informatie die ze kregen van de medewerkers van de centrale, en over hun contacten met hen. 

Daarnaast verklaarde 95% van de respondenten zich tevreden over het beheer van de EAN-overdrachten. Enkele aanpassingen van de tool NRClick Move zouden de dienstverlening nog kunnen verbeteren. 

Kortom, de opdrachtencentrale ten voordele van openbare besturen wacht nog een mooie toekomst. De dienstverlening van de centrale wordt binnenkort trouwens uitgebreid tot de gewestelijke openbare besturen. U hoort nog van ons wanneer het zover is!