Hoe 1 man het hele net afspeurt op zoek naar gaslekken
  • Artikel

Hoe 1 man het hele net afspeurt op zoek naar gaslekken

Misschien bent u hem al eens tegengekomen in de straten van Brussel ... Een man met een vreemd karretje waarboven een lange stok uitsteekt die eindigt in een geel-zwarte antenne. De ogen gericht op zijn scherm, gekleed in een Sibelga-uniform.

Dat is Bart. Zijn taak? Eventuele gaslekken op straat opsporen, precies lokaliseren en ervoor zorgen dat ze ook hersteld worden. Om dat te doen, legt hij dagelijks zo'n 20 km te voet af!

Controle van het gasnet bij wet verplicht

Net als iedere distributienetbeheerder moet Sibelga haar gasnet regelmatig controleren op eventuele gaslekken. Minstens een keer om de drie jaar overlopen we dus al onze leidingen om de veiligheid van de Brusselaars te verzekeren.

Concreet betekent dit dat we jaarlijks zowat 1 000 km afleggen om ons 2 900 km tellende aardgasnet te inspecteren. 

Een speciale uitrusting

Zo’n controlewerk gebeurt natuurlijk niet met de wagen. Daarvoor is Brussel niet alleen te dichtbebouwd, maar er is ook te veel verkeer en bovendien liggen de leidingen meestal in het voetpad. Het hele leidingentraject moet dus te voet worden afgestapt.

En daarvoor heeft onze collega Bart een wel heel speciale uitrusting: een toestel met een pomp die hij op de grond neerzet. De pomp zuigt lucht aan en bepaalt tegelijk de hoeveelheid aardgas in de aangezogen lucht. Het toestel is aangesloten op een tablet waarop de gegevens worden opgeslagen en gesynchroniseerd met een databank. Zo kunnen we de geïnspecteerde zones en de verkregen resultaten nauwkeurig opvolgen aan de hand van geolokalisatie. 

Ontdekt Bart een lek, dan verwittigt hij meteen de betrokken dienst die onmiddellijk in actie schiet.

Let goed op!

Het regent niet in de straten van Brussel? En de grond is droog? Dan zou u onze Bart er wel  eens tegen het lijf kunnen lopen. Vanaf nu weet u dus dat hij er is voor uw veiligheid!