• Artikel

Gasreuk: is er gevaar voor ontploffing?

Een gasontploffing doet zich slechts voor onder specifieke voorwaarden. Maar daarom mag u een gaslek nog niet licht opnemen!

Veel mensen associëren een gasreuk met onmiddellijk ontploffingsgevaar. Een gaslek mag u zeker niet licht opnemen en moet zo snel mogelijk gemeld worden aan uw netbeheerder of de 112. Maar een ontploffing zal zich slechts voordoen als een aantal specifieke voorwaarden vervuld zijn. Tekst en uitleg van Christophe Salvador, opleider gas bij Sibelga.

Gasontploffing: de theorie

#Fase 1: de ontbranding van het aardgas

Onder sommige voorwaarden kan aardgas vuur vatten. Daarvoor zijn drie elementen noodzakelijk:

  1. aardgas, in een concentratie van 5 tot 15% (niet meer, niet minder) in de omgevingslucht
  2. lucht
  3. een ontstekingsbron: een vonk, vlam, enz.

"Als een van deze 3 elementen ontbreekt of als er te veel of te weinig gas is, zal er niets gebeuren, ook al is er een ontstekingsbron in de buurt", zegt Christophe.

#Fase 2: de ontploffing van het gas

Een ontploffing als dusdanig vindt slechts plaats als de ontbranding zich voordoet in een gesloten ruimte zoals een kelder, een diepe sleuf of een gesloten lokaal. Dan kan de energie die vrijkomt bij de ontbranding, niet ontsnappen. Deze bedraagt 60 keer het volume van het ontvlamde gas waardoor de druk zodanig oploopt totdat de gesloten ruimte als het ware openbarst. Zoiets gebeurt in fractie van een seconde. 

Explosivite-gaz

In de praktijk 

Bij Sibelga maken onze technici tijdens hun opleiding kennis met een wel heel ongewoon apparaat. Een soort doos waarmee we kunstmatig en volkomen veilig de voorwaarden voor de ontbranding van aardgas nabootsen. 

"Dit toestel doet onze technici inzien dat de theorie volledig klopt met de realiteit en dat er geen sprake is van overdrijving of onderschatting."

Vermijd dus elke handeling die een vonk of een vlam kan produceren en wacht buiten het betrokken gebouw op het interventieteam van Sibelga.

De juiste reflexen

Als u ergens in Brussel een gasreuk vaststelt, aarzel dan niet en bel Sibelga op het gratis nummer 0800 19 400, of meteen de 112 (brandweerdienst). 

Opgelet, alvorens te bellen, is het aangeraden om:

  • deuren en ramen open te zetten om te verluchten;
  • het gebouw te verlaten 

Het is van essentieel belang om elke handeling te vermijden die een vonk of een vlam kan produceren en buiten te wachten op het interventieteam van Sibelga. 

Maar opgelet, vergeet niet dat met enkel verluchten het probleem nog niet is opgelost! "Heeft het gas zich in hoge concentraties opgestapeld, dan kan verluchten je binnen de kritische zone van 5 tot 15% doen belanden!", waarschuwt Christophe. Vermijd dus elke handeling die een vonk of een vlam kan produceren (een sigaret opsteken, een elektrische schakelaar aanzetten, een kaars aansteken, een druk op de deurbel, enz) en wacht buiten het betrokken gebouw op het interventieteam van Sibelga.

HAndig om te weten: 5 correcte handelingen in geval van gasreuk.