Groene bedrijfsvoertuigen: vandaag bij Sibelga, morgen in de gemeenten
  • Artikel

Groene bedrijfsvoertuigen: vandaag bij Sibelga, morgen in de gemeenten

Elektriciteit en CNG zijn twee groene en hernieuwbare mobiliteitsoplossingen voor de komende jaren. De Brusselse netbeheerder Sibelga is een voorloper in de energietransitie en wil dat ook blijven. Daarom vergroent het bedrijf zijn wagenpark met het project ‘Groene bedrijfsvoertuigen’ en profileert het zich vandaag als voorkeurspartner van de overheden voor alternatieve mobiliteit. 

Inauguration Total CNG - Quai 3

50% groene bedrijfsvoertuigen bij Sibelga tegen 2021 

Na een haalbaarheidsstudie in 2017 en een proefproject met een beperkt aantal voertuigen, beschikt Sibelga sinds 2018 over haar eerste duurzame voertuigen op CNG en elektriciteit. Tegen 2021 wil de Brusselse netbeheerder zijn wagenpark voor 50% vergroenen. En daarna? Op langere termijn, tegen 2028, zouden de 373 bedrijfsvoertuigen groen moeten zijn. 

Sibelga beschikt binnenkort over twee slow-fill CNG-pompen en nieuwe elektrische laadpalen op haar bedrijfsterrein aan de Werkhuizenkaai, waar trouwens al 20 laadpalen staan. Zo kunnen de technici hun voertuigen nog sneller en vlotter bijtanken of opladen. Deze laadpunten zijn vooral erg nuttig voor voertuigen van de wachtdienst, die altijd klaar moeten staan om in te grijpen op het net. Het eerste bio-CNG-station van Total Belgium, niet ver van de gebouwen van de Brusselse netbeheerder, biedt eveneens een oplossing voor de technici die hun groene voertuigen moeten bijtanken. 

Inauguration Total CNG - Quai 2

"Het is een fundamentele trend op Belgisch en Europees niveau: bedrijfsvloten van openbare diensten schakelen massaal over op alternatieve brandstoffen", benadrukt Didier Hendrickx, PA-manager bij Gas.be. "Dat is de enige manier om de CO2-uitstoot snel en aanzienlijk te verminderen". 

Opstart project MobiClick 

De bestaande voertuigen vervangen door minder vervuilende alternatieven is een prioriteit voor Sibelga. Dit engagement past in de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming en in haar strategie om de levenskwaliteit - en dus de luchtkwaliteit - van de Brusselaars te verbeteren. Maar haar ambitie reikt nog veel verder. Als drijvende kracht achter de energietransitie wil Sibelga ook de gemeenten en andere overheden hierbij helpen, dankzij de dienst MobiClick. 

Naar het voorbeeld van initiatieven zoals NRClick en SolarClick wil Sibelga de voorkeurspartner van de overheden worden voor alternatieve mobiliteit. Aangezien het bedrijf een omvangrijk en gediversifieerd wagenpark beheert, kan het deskundigheid in een breed gamma voertuigen voorleggen. De wetgeving verplicht de overheden om op ‘emissievrije’ voertuigen over te schakelen. “Wij willen de overheden bijstaan en adviseren over de vergroening van hun bedrijfsvloot, en ook de installatie van laadpalen en CNG-pompen in hun garages en parkings bevorderen. Op die manier kan elke gemeente, politiezone of gewestelijke overheid schaalvoordelen genieten, openbare aanbestedingsprocedures vermijden en voordeel halen uit onze ervaring", zegt Mehdi Khrouz, expert alternatieve mobiliteit bij Sibelga. 

De Brusselse Elektriciteitsordonnantie van 2018 heeft deze openbaredienstopdracht aan Sibelga toevertrouwd. 

Gas.be, dat de Belgische transmissie- en distributienetbeheerders voor gas groepeert, juicht dit initiatief van Sibelga toe en onderstreept het belang van de uitrol van koolstofarme of koolstofvrije mobiliteit in de stad. CNG, bio-CNG, elektrische voertuigen en straks ook waterstof: de toekomst van de mobiliteit heeft meer dan één gezicht.