Experimenten met alternatief gas gefinancierd door het Energietransitiefonds
  • Artikel

Experimenten met alternatief gas gefinancierd door het Energietransitiefonds

Het Energietransitiefonds gaat dit jaar 15 innoverende projecten rond onderzoek en ontwikkeling financieren. Dat federaal fonds, dat werd opgezet om de overgang van nucleaire energie naar andere energiebronnen te  ondersteunen, moedigt het onderzoek naar bevoorradingszekerheid op het vlak van energie aan. 

Bekijk de reportage van Kanaal Z :
Player H2GridLab - CanalZ

Het project 'Hydrogen to Grid National Living Lab' (of 'H2GridLab') is één van de kandidaturen die werden geselecteerd. Sibelga (distributienetbeheerder in Brussel) is de initiatiefnemer van dit project. Ze werkt hiervoor nauw samen met John Cockerill (internationale leverancier van technologieën en diensten gespecialiseerd in energie) en Fluxys (transmissienetbeheerder voor aardgas in België).  

Experimenten met koolstofvrij gas

Het onderzoekspartnership ‘H2GridLab’, dat in eerste instantie het voorwerp zal uitmaken van een haalbaarheidsstudie, heeft tot doel de oprichting van een participatief laboratorium waar de groene waterstof, een alternatief voor aardgas, zal worden getest.

Op de experimentele site, namelijk het ontvangst- en drukreduceerstation in Anderlecht, zullen talrijke proefprojecten worden gevoerd zoals de productie van groene waterstof via fotovoltaïsche elektriciteit uit zonnepanelen aanwezig op de site, de lokale opslag van waterstof en de injectie in een experimenteel net. 

En aan ideeën geen gebrek, want deze infrastructuur zal gedeeld worden voor het verwerven van technische, wetenschappelijke en regelgevende expertise op het vlak van koolstofvrij gas.

Groene waterstof: de brug tussen de energievormen

Hernieuwbare waterstof opent zeer interessante perspectieven. Het kan immers zorgen voor de opslag van de overschotten van groene elektriciteit (bv. verkregen via zonnepanelen). Op die manier slaat hernieuwbare waterstof een brug tussen gas en elektriciteit. Het is een voorbeeld van sectorkoppeling van elektriciteit en gas. Dat is wat we Power-to-Gas (P2G) noemen.

De overtollige elektriciteit die wordt geproduceerd door hernieuwbare energie kan namelijk  worden gebruikt voor de productie van waterstof door elektrolyse. De waterstof kan daarna opgeslagen worden in de vorm van gas tot wanneer het kan worden gebruikt om bijvoorbeeld opnieuw elektriciteit te produceren dankzij brandstofcellen. 

Vandaag wordt waterstof hoofdzakelijk gebruikt in de industriële sector, maar het zou in de toekomst kunnen dienen om de aardgasnetten te bevoorraden. Waterstof kan ook worden omgevormd tot drijfkracht voor voertuigen. 

Marie-Pierre Fauconnier, Algemeen directeur van Sibelga: "Het energiesysteem van de toekomst zal steeds meer moeten uitkijken naar nieuwe koolstofvrije energievectoren zoals waterstof. Ik ben ervan overtuigd dat het project H2GridLab, waarvoor Sibelga het initiatief nam, zal zorgen voor de ontwikkeling van de nodige technische en operationele kennis om de transitie naar hernieuwbare energiebronnen in België en in Brussel te bevorderen."