Herhaaldeijk af te rekenen met stroomstoringen? Dit is het hoe en waarom.
  • Artikel

Herhaaldeijk af te rekenen met stroomstoringen? Dit is het hoe en waarom.

Zoals bij elke uitrusting, kunnen er ook bij elektriciteitskabels functioneringsproblemen optreden. Dat kunnen problemen van diverse aard zijn:  een fabricagefout, natuurlijke slijtage, temperatuurschommelingen, schade door werken… Vaak leiden die defecten tot storingen. Als het gaat om een zogenaamd 'latent' defect, dan zijn er enkele bijzonderheden... 

Wat is een latent defect?

In sommige gevallen blijft er een probleem bestaan, zelfs nadat de zekering is vervangen en de stroomtoevoer is hersteld. We spreken dan van een latent defect. 

Een tekening maakt alles meteen duidelijk:

défaut latent schéma

*LSK=laagspanningskast

Zoals alle elektriciteitsdefecten, is een latent defect onvoorzienbaar. Dit type defect is, in tegenstelling tot de andere, niet te lokaliseren met behulp van een echometer. Het is ook zo dat visueel toezicht houden moeilijk is voor de ondergrondse netten.

Een latent defect, drie scenario's 

  • Het voetpad openbreken langsheen de volledige lengte van de straat om visueel te kunnen nagaan waar het defect zich bevindt (voor de omwonenden en op het vlak van beheer ven de openbare weg is dit erg hinderlijk, en er gaat ook een hoge kost mee gepaard);
  • toegang verkrijgen tot alle woningen om simultaan de installaties van al die woningen te kunnen afkoppelen en een techniek toe te passen voor de detectie van defecten stroomafwaarts van de meters (in een stedelijke omgeving is dit een weinig realistische oplossing door de hoge bevolkingsdichtheid en de oplossing is ook gevaarlijk voor de elektrische en elektronische toestellen van de klanten); 
  • het vermogen van de zekering van die kabel verhogen om zeker te zijn dat het defect 'zichtbaar' wordt en ons in staat te stellen het defect te lokaliseren met onze detectietoestellen (oplossing die geen gevaren met zich brengt voor de installaties en toestellen van de klanten, een efficiënte oplossing waarvoor evenwel vereist wordt dat de klant herhaaldelijk af te rekenen krijgt met storingen van korte duur).

Uiteraard gaat onze voorkeur uit naar het derde scenario. Onze prioriteit is altijd het herstellen van de stroomtoevoer van de klant. Hoewel storingen veroorzaakt door dit type defect onaangenaam zijn, komt het heel zelden voor dat ze langer dan twee uur duren.

Bekijk ook onze video 'Waarom zijn er soms herhaaldelijke stroomstoringen?'

Meer weten over elektriciteitsdefecten in het algemeen? Raadpleeg onze brochure :

Stroomstoringen op laagspanning - Sibelga speurt naar elektrische defecten